seo-sokemotoroptimalisering-samarbeid

SEO – Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering, eller SEO som det ofte kalles, er en viktig del av markedsføringen av nettstedet ditt. Dette handler om å bli så synlig som mulig i de organiske søkeresultatene til Google og andre søkemotorer, hvor målet er å øke trafikk, konvertering og salget til nettstedet ditt. Og skal du bli synlig, er du nødt til å ha god rangering på de søkeordene som mest relevante for deg og ditt firma.

I denne artikkelen vil vi dele våre beste tips for hvordan man jobber med søkemotoroptimalisering i praksis, slik at du kan få en bedre forståelse hva SEO dreier seg om.

Hva er søkemotoroptimalisering?

Søkemotoroptimalisering (SEO) er prosessen med å gjøre endringer på nettstedet ditt for å gjøre det mer attraktivt for søkemotorene.

Søkemotoroptimalisering

SEO står for Search Engine Optimization.

Dette kan innebære alt fra å justere teksten på nettsiden, til å legge til meta-tagger og å bygge innlenker. Målet er å få nettsiden din til å rangere høyt i søkeresultatene, slik at flere vil finne den når de søker etter relaterte søkeord.

Søkeresultatet i søkemotorer kalles ofte SERP, som er en forkortelse for Search Engine Results Page. SERP-en er svært viktig i arbeidet med SEO.

 

Hva kan du gjøre for å søkemotoroptimalisere nettstedet ditt?

Google sine algoritmer vektlegger mer enn 200 forskjellige faktorer når de avgjør rangeringen til de ulike nettstedene i de organiske søkeresultatene. Likevel er det viktig å vite at av disse 200 forskjellige elementene, er det noen som er viktigere enn andre.

seo

Google vektlegger flere faktorer i sin algoritme for SEO, inkludert:

Innhold: Google ser etter unikt, relevant og oppdatert innhold på en nettside.

Lenker: Antall lenker som peker til en nettside, samt kvaliteten på disse lenkene, kan ha en innvirkning på søkeresultatene.

Brukervennlighet: Google legger vekt på om en nettside er lett å bruke og navigere, og om den er optimalisert for mobilvisning.

Beliggenhet: beliggenheten til nettsidens eier kan ha en innvirkning på hvilke søkeresultater som vises til brukere i nærheten.

Sosiale medier: Sosiale medier kan påvirke søkeresultatene ved at de gir ekstra synlighet til en nettside.

Dette er kun noen av mange faktorer som påvirker Googles algoritme.

Med andre ord er det mye vi kan jobbe med for å påvirke disse elementene som vi skal komme litt mer inn på under.

Her er noen av de aller viktigste tiltakene å vudere mtp. SEO:

Skriv unik og relevant innhold

Søkemotorer som Google elsker unikt og relevant innhold. I dag klarer du ikke å oppnå god søkemotoroptimalisering uten å ha godt innhold som er laget for brukere og ikke kun for søkemotorer. Med innhold som mener vi alt fra tekst, bilder, filmer og annet som søkemotoren kan lese, men husk at det som regel er tekstinnhold som er viktigst å ha nok av på de fleste sider.

Hvordan søkemotoroptimalisere

Dette betyr at du bør sørge for at nettsidene dine inneholder mye nyttig informasjon om emnene du skriver om.

Målet ditt skal være å bli oppfattet som en autoritet. Derfor bør innholdet helst være tilpasset søkerens intensjon og være tilpasset for målgruppen din. Dette kan være alt fra blogginnlegg til produktbeskrivelser, og det er viktig at innholdet ditt er unikt og gir verdi for brukeren.

Det kan også være lurt å legge til nye sider og blogginnlegg regelmessig, slik at søkemotorene ser at nettstedet ditt er aktivt og levende. Google er spesielt glad i at utdatert innhold blir oppdatert, så man skal heller ikke glemme å oppdatere gamle sider med nytt innhold.

Det er altså smart å holde seg både oppdatert og relevant. Både søkemotorer som Google og ikke minst brukerne som besøker nettsiden.

Bruk riktige søkeord på sidene dine

Søkeord er de ordene eller frasene folk bruker når de søker etter noe på søkemotorene. Det er viktig å bruke riktige søkeord i teksten på sidene dine, slik at søkemotorene forstår hva siden handler om.

Det kan være lurt å bruke verktøy som f.eks. Google Keyword Planner for å finne de beste søkeordene for nettsiden din, men her finnes det også et stort antall andre verktøy som kan være til hjelp. Fordelen med Google sitt verktøy er at det er gratis.

Lenkebygging – Kunsten å få innlenker til nettstedet ditt

En annen viktig faktor for søkemotoroptimalisering er antallet lenker som peker til nettsiden din. Altså det at andre nettsteder har en lenke i innholdet sitt som går til ditt nettsted.

SEO lenker

Helt enkelt forklart kan man si at jo flere lenker du har, desto bedre sjanser har du for at nettstedet ditt vil rangere høyere i søkeresultatene.

Det kan være lurt å fokusere på å skaffe deg kvalitetsinnlenker fra relevante nettsteder, for eksempel fra bransjeorganisasjoner eller andre autoriteter innen ditt fagområde. Dette fordi Google vektlegger slik nettsteder aller høyest. Å begynne å bygge lenker så tidlig som mulig er alltid lurt, for dette er noe som vil ta tid å se resultater av.

Søkemotoroptimalisering av meta-tagger

Meta-tagger er koden som ligger bak nettsiden din, og som forteller søkemotorene hva siden handler om. Akkurat derfor er det lurt at du inkluderer viktige søkeord som du ønsker å bli synlig på som en del av meta-taggene.

Disse er det svært viktig at er godt optimalisert på de søkeordene du ønsker å ha synlighet på, først og fremst fordi denne teksten er synlig i søkeresultatene og er det brukerne ønsker å se når de forhåpentligvis klikker seg videre fra Google til dine sider.

Alle sider bør derfor ha gode meta-titler og meta-beskrivelser for at du skal ha størst sjanse til å tiltrekke deg mest mulig av den potensielle trafikken. I tillegg gjør du det enklere for søkemotorene å forstå hva sidene dine handler om, og gir deg en bedre sjanse for å rangere høyt i søkeresultatene.

Teknisk SEO

Teknisk SEO er en del av søkemotoroptimalisering (SEO) som fokuserer på å forbedre tekniske aspekter ved et nettsted for å gjøre det mer søkemotorvennlig.

teknisk SEO

Dette kan inkludere ting som å sørge for at nettstedet ditt er raskt og lett å laste ned. Eller det kan være å passer på å strukturere nettstedet ditt på en måte som gjør det lettere for søkemotorer å indeksere innholdet. Du må rett og slett sørge for at sidene dine er tilgjengelig for både brukere og søkemotorer.

Noen eksempler på teknisk SEO er:

  • Å sørge for at nettsiden din har en god nettadresse og (URL) struktur.
  • Å bruke riktige meta-tagger, inkludert tittel- og beskrivelsestagger, for å beskrive innholdet godt på alle av dine sider.
  • Å bruke riktige header-tagger (H1, H2, etc.) for å strukturere innholdet på nettstedet ditt.
  • Å sørge for at nettstedet ditt er mobil-vennlig.
  • Å sørge for at nettsiden din har rask lastetid.
  • Å sørge for at nettsiden din er sikker (https).
  • Å sørge for at du har en en sitemap og robot.txt fil.

Ved å ta hensyn til disse tekniske aspektene, kan man bidra til at søkemotorer lettere kan indeksere og rangere nettsiden din, noe som kan føre til økt synlighet og trafikk.

Det er en lang rekke andre viktige ting å tenke på under det som faller under teknisk SEO, men dette er noen av de viktigse.

Tekst-til-HTML-forhold

Forholdet mellom tekst og HTML-kode på nettsiden din kan også påvirke synligheten i søkemotorene. Det er lurt å ha en god balanse mellom tekst og HTML-kode, slik at søkemotorene kan lettere forstå og indeksere innholdet ditt.

Husk at søkemotoroptimalisering handler om å gjøre nettsidene dine brukervennlige, og da er det ofte slik at god kvalitetsinnhold er hvor fokuset ditt bør være.

Optimal URL-struktur for SEO

URL-strukturen til en nettside er også viktig for synligheten i Google. En nettside bør ha en logisk og forståelig URL-struktur, slik at søkemotorene lettere kan forstå og indeksere innholdet ditt.

Spesielt smart er det at menyene på nettstedet ditt har optimale URL-strukturer, men det gjelder i grunn hele nettstedet ditt.

Google foretrekker enkle URLer som er lette å lese og som inneholder søkeord som den spesifikke siden handler om. Her skal man også være opptatt av hva en bruker vil synes er en lett forståelig URL.

Hvordan måler du resultatene av søkemotoroptimaliseringen?

Det er viktig å måle resultatene av søkemotoroptimaliseringen for å se om det du gjør faktisk fungerer.

webanalyse

Det finnes flere verktøy du kan bruke for å gjøre dette, for eksempel Google Search Console eller Google Analytics. Dette er verktøy som lar deg se hvor mange besøkende du får, hvor de kommer fra, og hva de gjør på sidene dine.

Dette gir deg viktig informasjon om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at du kan gjøre endringer for å forbedre resultatene.

Få hjelp med søkemotoroptimaliseringen

Det er fullt mulig å komme igang med SEO internt i bedriften og man kan komme langt med å jobbe med noen av grepene som er nevnt over. Samtidig kan det være krevende å opprettholde en god flyt på arbeidet med SEO, og interne ressurser strekker ofte ikke til. Derfor kan det være en god ide å benytte et SEO-byrå i arbeidet med søkemotoroptimalisering.

Et SEO-byrå er spesialisert innen SEO-faget og sitter med eksperter på feltet som har erfaring med å jobbe målrettet med søkemotoroptimalisering.

Byrået kan bidra med alt fra å gjennomføre analyser, finne gode søkeord, optimalisere nettsidens innhold, tekniske konfigurasjoner og linkbygging for å oppnå bedre plasseringer i søkeresultatet.

Konklusjon og oppsummering om søkemotoroptimalisering – SEO

Søkemotoroptimalisering er en som vi skjønner ikke en engangsjobb, men en kontinuerlig prosess som det viktig å ha et lengre tidsperspektiv på enn f.eks. betalte annonser.

søkemotoroptimalisering resultater

Innholdet på nett må gjerne justeres. Siden søkemotorene og deres algoritmer ofte endrer seg, er det viktig å holde seg oppdatert på de nyeste endringene og oppdatere SEO-strategien deretter.

Skal du rangere høyt i organiske søkeresultater så trenger du en helhetlig tilnærming som dekker alle de viktigste aspektene med søkemotoroptimalisering.

Rett og slett må SEO ses på som en langsiktig investering. Videre har du i denne artikkelen lært at det er viktig å fokusere på de rette søkeordene, skrive innhold av høy kvalitet, få orden på teknisk SEO, jobbe med lenkebygging og være aktiv på sosiale medier for å øke synligheten til nettsiden din i søkeresultatene.

I tillegg til at det også er viktig å analysere og overvåke resultatene av SEO-strategien din for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det er fullt mulig å måle resultatene av søkemotoroptimaliseringen gjennom trafikken den bringer fra organisk søk, så dette er selvsagt en stor fordel.

Hva koster søkemotoroptimalisering?

Fordi SEO er et komplisert område, finnes det ingen standardpakker som passer for alle. Vi anbefaler ofte å starte med en grundig SEO-analyse av ditt utgangspunkt, for å kartlegge mulighetene, se hvor problemene ligger, og ikke minst hvilke tiltak som vil gi størst effekt.

Vi fokuserer alltid på å bygge kompetanse og overføre kunnskap, fordi SEO er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som berører de som arbeider med nettsidene. Derfor vil det i mange tilfeller være nyttig å ha en løpende avtale der vi vurderer neste tiltak sammen med deg.

Vi står klare til å bistå deg med søkemotoroptimalisering – SEO

Synes du alt dette høres spennende ut og ønsker å få hjelp med økt synlighet? Det finnes en rekke fordeler med å benytte et SEO-byrå i arbeidet med søkemotoroptimalisering.

kontakt oss

Vi i RED dentsu X bistår kunder i alle typer bransjer å nå sine mål på nett. Derfor tilbyr vi helhetlige tjenester som dekker alt innenfor søkemotoroptimalisering.

SEO er en viktig del for å lykkes på nett, og vårt team består av erfarne eksperter som vet hva som skal til for å forbedre synligheten i de organiske søkeresultatene. Vi kan hjelpe deg med alt fra å identifisere relevante søkeord til å optimalisere selve innholdet på nettstedet ditt.

Vi har et bredt spekter av tjenester, fra grunnleggende SEO-rådgivning til mer avanserte tjenester som teknisk SEO og søkeordsanalyse. Uansett hva du trenger, så står vi klare til å bistå deg med å øke synligheten til nettsider og øke trafikken.

Ikke nøl med å kontakte oss for en samtale om hvordan vi kan hjelpe dine bedrift med søkemotoroptimalisering. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt oss

For en uforpliktende prat, fyll ut skjemaet under:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.