SEO byrå for økt organisk synlighet

SEO Byrå – Få hjelp til å bli synlig i organisk søk

Lurer du på hva et SEO-byrå kan gjøre for deg? Hvis du vil øke din virksomhets synlighet digitalt og nå ut til flest mulige kunder, er søkemotoroptimalisering (SEO) en viktig del av markedsføringen. For å oppnå bedre rangeringer i søkemotorer som Google, er det å ha en god SEO-strategi helt avgjørende. Et SEO-byrå med spesialister kan hjelpe deg med å utvikle en riktig strategi som er perfekt tilpasset din virksomhet og bransje.

Det er viktig å velge et SEO-byrå som har tilstrekkelig med erfaring og kompetanse, og som har god forståelse av din bransje og visjon for virksomheten.

I denne artikkelen vil vi gå inn på hva SEO er og hvorfor det kan være smart å benytte et SEO-byrå i arbeidet med SEO.

Hva er SEO?

SEO står for søkemotoroptimalisering, eller Search Engine Optimization som forkortelsen kommer av, og går ut på å optimalisere en nettside for å forbedre rangeringen i søkemotorer som Google, Bing og Yahoo.

Optimaliseringen for søkemotorer gjøres ved å gjøre innholdet på siden mer relevant, forbedre nettsidens tekniske kvalitet og øke antallet og kvaliteten på lenker som peker til en nettside.

SEO handler om å gjøre det enklere for søkemotorer å forstå og indeksere nettsiden, som igjen gjør at den vil dukke høyere opp i søkeresultatene når folk søker etter relaterte søkeord. Dette kan bidra til mer trafikk inn til nettsiden og gi økt synlighet til en bedrift eller organisasjon.

Økt trafikk til nettsiden med SEO

Resultatet av en søkemotoroptimalisert nettside kan blant annet være:

 • Bedre rangering i søkemotorer
 • Økt synlighet
 • Mer trafikk til nettsiden
 • Flere kunder

Hvilke søkemotorer bør man fokusere på?

Google er den mest brukte søkemotoren i verden, med en markedsandel på rundt 90-95 % av søkevolumet globalt. Bing og Yahoo er begge søkemotorer som eies av Microsoft, og har en samlet markedsandel på rundt 5-10 %.

De aller fleste søk som utføres på internett, gjøres altså gjennom Google. Bing og Yahoo er mer vanlig i noen land og regioner, men i de fleste land er Google den dominerende søkemotoren.

Google er verdens mest populære søkemotor

Det er viktig å fokusere på å rangere godt i Google for å nå flest mulige brukere, eller potensielle kunder. Det kan også være verdt å vurdere å optimalisere for andre søkemotorer, som Bing og Yahoo, spesielt hvis du har et målgruppe eller bransje som bruker dem mer aktivt.

Hvordan bli synlig i organisk søk?

Ønsker du å bli mer synlig i organisk søk? Det er her søkemotoroptimalisering – SEO kommer inn.

Å ha en søkemotoroptimalisert nettside er altså nøkkelen til å bli synlig i organisk søk. Dette inkluderer å påse at innholdet på siden er relevant, forbedre teknisk kvalitet, samt jobbe med å få flere lenker som peker inn på siden og at disse er av høy kvalitet.

Andre faktorer som vektlegges når det kommer til synlighet i organisk søk er relvans på søkeord og brukeradferd.

Siden Google er den mest brukte søkemotoren er det først og fremst denne du bør fokusere på å optimalisere for. Det er Google sine algoritmer som bestemmer hvordan søkeresultatet presenteres for brukeren, og det er viktig å holde seg oppdatert på hva Google vektlegger til enhver tid.

Google har en rekke algoritmer som påvirker rangeringen av et nettsted i organisk søk. Dette inkluderer blant annet nettstedet sin autoritet, søkerens intensjoner og hvor godt en nettside treffer på dette, sider med høy kvalitet på innholdet og at ikke innholdet på siden oppleves som spam.

For å oppnå bedre synlighet i organisk søk bør du vurdere å benytte et SEO-byrå til å utvikle en strategi, analysere og forbedre nettsiden din for deg. Et SEO-byrå er ekspert på nettopp å hjelpe bedrifter med å bli synlig i organisk søk.

Hva er et SEO-byrå?

Et SEO-byrå spesialiserer seg på å analysere og forbedre nettsidens innhold, avdekke viktige søkeord, tekniske konfigurasjoner og linkbygging for å oppnå bedre plasseringer i søkeresultatet. Dette kan føre til mer trafikk, flere potensielle kunder og potensielt økt salg og omsetning.

Et SEO-byrå holder seg oppdatert på de nyeste trendene, algoritmene og best practices, og vil kunne hjelpe med å implementere og overvåke endringer.

Skal du sette opp en ny nettside eller gjøre endringer på en eksisterende nettside kan det være smart å ta kontakt med et SEO-byrå.

Samarbeid med SEO-byrå

Det finnes flere ulike typer analyser et SEO-byrå kan utføre for å hjelpe nettstedet ditt med å øke synligheten i søkeresultatene. Det starter gjerne med en SEO-analyse, også kaldt SEO-audit, som gir et overblikk over nettstedet ditt og viser hvor godt du ligger an med SEO.

En av de viktigste analysene et SEO-byrå gjør er en søkeordsanalyse. Andre typiske analyser går på det tekniske eller lenkebygging.

Det er viktig å merke seg at SEO er en kontinuerlig prosess, og at det ikke finnes en knapp man kan trykke på for å få et nettsted til å rangere høyt i søkeresultatene. Det krever tid, kontinuerlig arbeid og tilpasning til søkemotorenes algoritmer for å oppnå og vedlikeholde høye rangeringer.

Det finnes flere ulike metoder for å øke synligheten i søkeresultatene, og et godt SEO-byrå vil kunne hjelpe med nettopp dette, samt prioriteringer av tiltak.

Tjenester et SEO-byrå kan tilby

Et digitalt markedsføringsbyrå som jobber med SEO kan levere en rekke forskjellige tjenester for å hjelpe nettstedet ditt med å øke synligheten i søkeresultatene. Noen av de vanligste tjenestene inkluderer:

Søkeordsanalyse

En analyse som avdekker hvilke søkeord som bør inkluderes på nettsiden din blant annet basert på søkevolum per måned og relevans for din bedrift.

Søkeordsanalysen legger grunnlaget for videre arbeid med SEO og er derfor en av de viktigste analysene, som SEO-byrået gjerne starter med.

Søkeordsanalyse

Konkurrentanalyse

En analyse som går ut på å se på hva konkurrentene gjør for å rangere høyt i søkeresultatene og hvordan dette kan brukes til å forbedre nettstedet ditt. Her ser man typisk på hvilke søkeord konkurrentene rangerer på og da spesielt på søkeord med et høyt månedlig søkevolum hvor konkurrenten har bedre plassering i søkeresultatet enn din nettside.

Teknisk SEO

En analyse av tekniske detaljer som nettsidens struktur, hastighet, responsiv design, sikkerhet og andre faktorer som kan påvirke rangeringen i søkeresultatene.

Teknisk SEO

Lenkebygging

En analyse av linkene som peker til nettstedet ditt og hvordan de kan økes, både i mengde og kvalitet, for å øke nettstedets relevans i søkemotorene.

Innholdsoptimalisering (On-Page SEO)

En analyse av nettstedets innhold og hvordan det kan forbedres for å øke relevansen for først og fremst besøkenede, men også søkemotorene.

Rådgivning

Et SEO-byrå vil kunne bistå med å sette en langsiktig strategi for å gi økt synlighet til nettsiden din i søkeresultatene og kontinuerlig komme med råd til prioriteringer og forbedringer.

Samarbeid med SEO-byrået

En viktig faktor å tenke på når du skal velge SEO-byrå er kommunikasjon og samarbeid.

En god dialog med byrået er viktig for å holde seg oppdatert på utviklingen og å kunne ta del i beslutinger som tas rundt SEO-strategien som er satt for din virksomhet. Dette kan være avgjørende for et godt resultat.

Ting å tenke på før valg av byrå

I forkant av valg av et byrå er det viktig å tenke gjennom hva din bedrift vil ha ut av samarbeidet og hvilke forventninger som ligger til grunn.

Er det kun hjelp til søkemotoroptimalisering (SEO) bedriften trenger, eller bør byrået tilby flere tjenester innen fysisk og/eller digital markedsføring? Hvem skal holde i samarbeidet og hvilke ressurser internt er det viktig å involvere? Hvilke oppgaver er det ønskelig å byrået skal ta seg av og hva kan løses internt i bedriften? Hva er budsjettet?

Dette er vurderinger som vil variere fra bedrift til bedrift.

Veien til et godt samarbeid

Når valget har falt på et byrå starter jobben med å få på plass et godt samarbeid.

God kommunikasjon med byrået er viktig for å være sikker på at dere er enige om mål, fremgangsmåte og tidslinje. Det er viktig at bedriften holdet byrået oppdatert på eventuelle endringer internt som kan påvirke målene som er satt.

Det kan være en god ide å sette forventninger til rapportering i forkant og heller justere underveis ved behov. SEO-byrået bør på en enkel og forståelig måte rapportere på hva som er gjort og resultater.

Møte med SEO-byrå

Et godt samarbeid er viktig, men det er samtidig viktig å gi byrået rom til å være kreative, utføre arbeidet på sin måte og ikke bruke for mye tid på rapportering. En av grunnene til at man bruker et byrå er jo tross alt at de er eksperter på området og har kompetansen som skal til for å gjøre en god jobb.

Hvilke resultater kan man få ut av samarbeidet med et SEO-byrå?

Et SEO-byrå vil jobbe dedikert med søkemotoroptimalisering av bedriftens nettside, som ofte ikke er mulig å få til internt da en digital markedsføringsressurs har flere arbeidsområder å dekke. En bedrift kan derfor forvente å se raskere og bedre resultater av å benytte et SEO-byrå om tilstrekkelig tid settes av.

SEO er som nevnt ikke en rask prosess, men krever kontinuerlig arbeid og tålmodighet før resultatene vises. På en annen side vil resultatene være mer langsiktige enn for eksempel betalt annonsering, som gir en rask, men kortsiktig effekt.

5 grunner til å bruke et SEO-byrå fremfor å jobbe med SEO internt

Det kan være flere grunner til å bruke et SEO-byrå fremfor å jobbe med SEO internt i bedriften. Noen av hovedgrunnene er:

 1. Fagkompetanse

SEO er et komplekst felt i konstant endring, og det kan være svært tidkrevende å holde seg oppdatert på de siste utviklingene.

Et SEO-byrå vil ha en team av eksperter med bred kompetanse og erfaring i å forbedre søkemotorerangeringene, som kan hjelpe din bedrift å oppnå bedre resultater.

 1. Objektivitet

Det kan være lett å bli blind på egen virksomhet og dens produkter eller tjenester, og derfor ikke se muligheter eller utfordringer som et eksternt SEO-byrå vil kunne se. Byrået vil ha en mer objektiv tilnærming til å analysere og forbedre nettsiden din.

 1. Spesialiserte SEO-verktøy

Et SEO-byrå vil ha tilgang til et bredt spekter av verktøy og plattformer for å analysere og forbedre nettsidens søkemotorerangeringer, som kan være kostbare eller tidkrevende å anskaffe internt.

SEO-verktøy

 1. Fleksibilitet

Et SEO-byrå kan tilpasse seg dine spesifikke behov og tilby en skreddersydd tjeneste for å oppnå dine mål. Dette kan være mer effektivt enn å prøve å implementere SEO internt med begrensede ressurser.

 1. Langsiktig strategi

Et godt SEO-byrå vil ha kompetanse til å utvikle en langsiktig strategi for å forbedre og vedlikeholde nettsidens søkemotorerangeringer over tid.

Langsiktig strategi

Er det viktig å velge et SEO-byrå i samme by?

Det meste av arbeidet til en SEO-byrå kan gjennomføres digitalt, men det er likevel viktig å sikre et godt samarbeid for å få et best mulig resultat ut av arbeidet med SEO. Noen oppgaver krever tett samarbeid, mens mange av tiltakene jobber SEO-spesialisten med på egenhånd.

Spesielt i den innledende fasen er det viktig med tett samarbeid for å kartlegge bedriftens behov og sikrestille at SEO-byrået prioriterer og jobber i henhold til dette. Samt at SEO-byrået kan komme med innspill og råd. For eksempel kan dette handle om valg av søkeord og hvilke produkter og tjenester bedriften ønsker å fremheve.

Det bør også gjennomføres oppfølgingsmøter underveis for å se til at det er fremgang og at jobben som gjøres speiler bedriftens visjon.

Slike møter kan være fint å gjennomføre fysisk, men kan også fungere like godt digitalt. Digital kommunikasjon har hatt en kraftig utvikling de siste årene, dermed har lokasjon blitt mindre viktig.

Så lenge SEO-byåret kan tilpasse seg dine preferanser og behov trenger det ikke å spille noen rolle hvor det er lokalisert.

Om et SEO-byrå i Oslo ikke har kontorer i nærheten av din bedrift, men sitter på kompetansen og har de beste forutsetningene for å levere det du trenger, så behøver altså ikke lokasjon å være et hinder.

Konklusjon

Søkemotoroptimalisering (SEO) er altså et viktig tjenesteområde innen digital markedsføring. En god og søkemotoroptimalisert nettside er viktig både når det kommer til organsisk synlighet og rangering i Google og andre søkemotorer, men også for alle andre deler av digital markedsføring som fører trafikk til nettsiden.

En rask nettside med godt innhold som er enkel å navigere og svarer på det brukerne etterspør vil holde besøkende på nettsiden og potensielt øke konverteringsraten.

Kort fortalt kan altså resultatet av en søkemotoroptimalisert nettside være bedre rangering i søkemotorer, er mer synlig nettside, mer trafikk til siden og flere kunder.

Det er en rekke grep du kan gjøre for å gi nettsiden din et bedre utgangspunkt for å få en høyere rangering. For å lykkes med bli synlig i organisk søk er det viktig å:

 • ha en forståelse av hva søkemotoroptimalisering er og hvilke elementer som bør analyseres og forbedres,
 • ha kjennskap til hvilke verktøy du kan benytte i arbeidet med søkemotoroptimalisering, og
 • holde seg oppdatert på trender og Google sine algoritmer.

Et SEO-byrå skal være best i klassen på å holde seg oppdatert på trender og algoritmene, samt implementering og overvåking av endringer, og kan bistå din bedrift med å utvikle en strategi tilpasset virksomheten og bransjen.

Ønsker du å vite mer om RED dentsu X og hvilke tjenester vi tilbyr? Ta kontakt for en prat.

Kontakt oss

For en uforpliktende prat, fyll ut skjemaet under:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.