Søkeordsanalyse

Guide til søkeordsanalyse: Slik analyserer du søkeord

En søkeordsanalyse er en av mange analyser innen søkemotoroptimalisering (SEO), og er ofte en god analyse å starte med i arbeidet med SEO. En stor del av trafikken til en nettside kommer fra organisk søk. Det vil si at en bruker søker på et ord eller setning i en søkemotor som Google for å finne informasjon om noe de lurer på.

Ved å gjennomføre en søkeordsanalyse for organisk søk kan du kartlegge hvilke søkeord du er synlig på, hvilke søkeord du bør bli mer synlig på og hvilke du mangler synlighet på. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan forbedre nettstedet ditt.

I denne artikkelen vil vi gå inn på hva en søkeordsanalyse er, hvorfor den er viktig for din bedrift og hvordan du kan gjøre en.

Hvordan gjennomføre en søkeordsanalyse for organisk søk?

For å gjennomføre en søkeordsanalyse for organisk søk er det visse ting du bør vite. Dette innebærer først og fremst:

 1. Hva er en søkeordsanalyse?
 2. Hvorfor er en søkeordsanalyse viktig i arbeidet med SEO?
 3. Hva er et godt søkeord? (Og hvordan finne disse)

Når denne kunnskapen er på plass bør du velge ut hvilke verktøy du ønsker å bruke til analysen. Og har du ikke allerede en mal for søkeordsanalysen bør du få på plass en før du går i gang med arbeidet.

Videre i artikkelen vil vi gå inn på disse spørsmålene slik at du sitter igjen med en forståelse av hvordan du kan gjennomføre en slik analyse.

Hva er en søkeordsanalyse?

En søkeordsanalyse er et hjelpemiddel for å finne ut hvilke søkeord og søkefraser som er viktig for din bedrift å være synlig på. Denne informasjonen kan gjøre det enklere for deg å finne ut hvordan du bør prioritere i videre arbeid med SEO.

Søkeordsanalysen kan innebære å analysere hvilke søkeord som brukes av folk som søker etter relaterte produkter eller tjenester, samt hvilke ord som brukes av konkurrentene.

Å gjennomføre en slik analyse kan gi verdifull innsikt i hvordan en nettside presterer sammenlignet med konkurrenter i den aktuelle bransjen, samt hvilke endringer som må gjøres for bedre resultater.

Hvordan bruke funnene fra analysen?

Ved hjelp av analysen kan du avdekke på hvilke områder det bør skapes nytt optimalisert innhold, samt hvilke områder det finnes eksisterende innhold som har potensiale for å øke synligheten i søkemotorer som Google.

Ved å forstå hvilke ord brukere søker på når de leter etter produkter eller tjenester relatert til virksomheten din, vil du ha større suksess med å treffe dem gjennom markedsføringstiltakene dine på nett.

Digital markedsføring

På bakgrunn av funnene fra analysen kan du justere sidetitler og metabeskrivelser slik at de gjenspeiler hva søkere ser etter når de klikker seg fra det organiske søkeresultatet til nettsiden din. Dette sikrer at besøkende som klikker seg inn på nettstedet ditt blir lenger fordi det inneholder akkurat det de leter etter.

Hvorfor er en søkeordsanalyse viktig i arbeidet med SEO?

Søkeordsanalysen er et viktig grunnlag å bruke i arbeidet med søkemotoroptimalisering. Det er funnene i denne analysen som forteller deg hvilke søkeord og søkefraser du bør fokusere på videre.

Når du har oversikt over hvilke søkeord som har høyest relevans for din nettside, kan du enklere prioritere hva du bør jobbe med først. Søkeord som både er relevante for deg og har høyt volum, kommer lengre frem i køen enn de søkeordene som enten bare er relvante eller har høyt volum.

Funnene kan for eksempel brukes i kartleggingen av innhold, on-page SEO, URL-struktur og lenkebygging.

Før du bruker tid og ressurser på å skrive og publisere masse nytt innhold kan du bruke analysen til å svare på følgende spørsmål: Har bedriften allerede eksisterende innhold som rangerer på de relevante søkeordene? Er dette godt nok eller trenger det å optimaliseres? Eller er det behov for å produsere nye tekster knyttet til disse søkeordene?

Hva er et godt søkeord?

Et godt søkeord når det kommer til SEO defineres av flere faktorer.

For det første bør et godt søkeord være relevant for innholdet på nettsiden din og gjenspeile hva formålet med bedriften din er.

En annen svært viktig faktor for å vurdere om et søkeord er godt er popularitet i form av hvor mye det søkes på av brukerne.

Beroende på hvilken bransje du operer i og posisjon i markedet er det viktig å tenke på hvor unikt og konkurransedyktig et søkeord er. Er det hard konkurranse om å rangere godt på et søkeord kan det være bedre å fokusere på mer unike søkeord med lavere konkurranse.

Lange søkefraser (long-tail keywords) kan være mer målrettet og enklere å oppnå en god plassering i søkeresultatet for.

Når en skal rangere hvilke søkeord som er viktigst for bedriften bør man se på kombinasjonen av alle disse faktorene. Fremgangsmåten for å vurdere hvor godt et søkeord er kan altså være:

 1. Definer hvor viktig og relevant søkeordet er for din bedrifts strategi
 2. Finn søkevolum for hvert søkeord
 3. Se på hvilke nettsider som har topplasseringer på det relevante søkeordet i dag og vurder om du har sjanse til å konkurrere eller om du bør prioritere andre søkeord
 4. Se etter long-tail keywords som kan gi deg en enkel inngang til gode plasseringer

Typer søkeord og søkefraser

Det er flere typer søkeord en søkeordsanalyse kan avdekke. Disse inkluderer:

Generelle søkeord: Dette er kortere begreper relatert til virksomheten og bransjen.

Long-tail keywords: I motsetning til søkeord er long-tail keywords mer spesifikke søkefraser som beskriver et produkt eller tjeneste mer i detalj.

Lokale søkeord: Inkluderer et sted eller område, som for eksempel «SEO-byrå i Oslo».

Finn lokale søkeord i søkeordsanalysen

Kommersielle søkeord: Søkeord som er typiske for brukere som er klare til å kjøpe.

Sesongrelaterte søkeord: For disse vil søkevolum variere basert på årstid eller hendelser.

«Ofte stilte spørsmål»: Søkefraser som er formulert som et spørsmål, som for eksempel «Hva er en søkeordsanalyse?»

Utvalg av søkeord – Hvordan finne søkeord og søkefraser

Det er viktig å identifisere de mest relevante søkeordene for din målgruppe og bransje, med et visst søkevolum, for å oppnå mest mulig effekt av søkeordsanalysen.

For å komme i gang med en søkeordsanalyse kan være nyttig å bruke markedsinnsikt og bransjekunnskap for å finne et utvalg av søkeord som kan brukes som et utgangspunkt.

Det er flere spørsmål man kan stille seg for å sette sammen det utvalget man ønsker å undersøke og gå ut ifra.

Hvilke produkter og tjenester er viktige for din bedrift?

For å oppnå best mulig resultat av SEO-arbeidet, er det viktig å identifisere de produktene og tjenestene som er viktige for din bedrift.

Når du begynner med en søkeordsanalyse bør du ha oversikt over hvilke ord og uttrykk for produkter og/eller tjenester som er viktige for deg. Dette innebærer både hvilke produkter og tjenester som genererer mest inntekt, men også hva som har størst etterspørsel blant din målgruppe.

Ved å kartlegge disse kan du målrette SEO-arbeidet og sikre at du oppnår best mulig synlighet i søkemotorene. Dette kan igjen føre til at flere potensielle kunder besøker nettsiden din, flere leads og potensielt økt salg.

Flere kunder og økt salg med SEO

Når du har et utvalg av relevante søkeord er det viktig å vurdere om og hvordan disse skiller seg ut fra konkurrenter. Har de unike funksjoner eller en annen tilnærming til markedet? Slike faktorer kan brukes til å skille deg positivt ut fra konkurrentene.

Er det andre områder det er viktig å være synlig på?

Når du har kartlagt hvilke søkeord som er viktige for bedriften din, bør du tenke gjennom om det er andre områder det er viktig og relevant for deg å være synlig på.

Dette kan både være ting som speiler bedriftens verdier eller søkeord med høyt volum som kan være relevant å legge mer fokus på. For eksempel relevante bransjer, eller fokusområder knyttet til sosialt ansvar.

Bærekraft

Hva søker potensielle kunder etter?

Det er ikke alltid at et søkeord du vurderer som viktige er viktige for potensielle kunder.

En god start for å kartlegge hva potensielle kunder søker etter er å bruke et verktøy til å se på søkevolum for utvalget av søkeord du har laget deg, samt forslag til lignende søkeord.

Bruk konkurrentene dine til å finne søkeord

En stor del av det å jobbe med søkemotoroptimalisering er å se på hva konkurrenter gjør. En bedrift kan ha både konkurrenter de selv definerer ut ifra markedssituasjonen og konkurrenter i organisk søk.

Organiske konkurrenter er nettsider som rangerer godt på søkeord som er viktige for din bedrift, og som er like din nettside når det kommer til antall søkeord og trafikk. Selv om disse ikke nødvendigvis er reelle konkurrenter i markedet så «stjeler» de trafikk fra din nettside, og må derfor vurderes som en konkurrent.

Konkurrentanalyse som en del av søkeordsanalysen

I mange tilfeller vil ikke verktøyene identifisere markedslederne som organiske konkurrenter. Dette har med relativ andel felles søkeord og trafikken inn til nettsidene å gjøre. En bør likevel se til de største aktørene i bransjen da de ofte fungerer som en benchmark for søkemotoroptimalisering.

Verktøy du kan bruke til søkeordsanalysen

Det finnes en rekke verktøy en kan bruke til å gjennomføre søkeordsanalysen. Verktøyene kan blant annet brukes til å undersøke hvor høyt volum søkeordene har og gir oversikt over konkurrentbildet.

Google som søkeordsverktøy

SEO-verktøy

Eksempler på verktøy som kan hjelpe deg med å finne søkeord og søkefraser er Google Keyword Tool, Keywordtool.io, SEMrush og Ahrefs.

Når man jobber med søkeordsanalysen kan det være hensiktsmessig å velge seg ut ett verktøy når man henter ut data som søkevolum. Det kan også være smart å tenke på om det aktuelle verktøyet dekker de behovene man har.

Disse verktøyene for SEO har mange fellestrekk og kan stort sett svare på de samme spørsmålene. Det vil likevel være variasjoner i dataen du kan hente ut. Av den grunn kan det være en god ide å gjøre noen kontrollsjekker i forskjellige verktøy og vurdere hvilken som gir et mest realistisk svar.

Google Search Console er et annet godt verktøy å benytte i arbeidet med søkeordsanalysen. Her kan du analysere og overvåke trafikken inn til siden din. For eksempel kan Google Search Console gi deg oversikt over de søkeordene som fører mest trafikk til nettstedet ditt.

Et SEO-byrå har gjerne tilgang og kompetanse på bruk av disse verktøyene. Det kan derfor være en god ide å bruke et dedikert byrå til å utføre jobben med søkeordsanalysen.

Google som søkeordsverktøy

I tillegg til å benytte et dedikert verktøy til å gjennomføre søkeordsanalysen er Google søk et godt verktøy å ta i bruk.

Bruk en mal til søkeordsanalysen

Når du har verktøyene på plass og skal gå i gang med analysen. En god mal kan hjelpe deg med å få bedre oversikt over dataen du samler inn fra søkeordsverktøyene, og til å analysere og forstå dataen for å ta gode beslutninger videre.

Søkeordsanalyse mal

Om du ikke ønsker å sette opp en mal selv i for eksempel Excel, er flere maler tilgjengelig på nett. Noen eksempler er:

Google: Du kan søke på «søkeordsanalyse mal» på Google, og få opp en rekke alternativer for både gratis og betalte maler.

Markedsføringsblogger: Markedsføringsblogger tilbyr ofte nedlastbare maler du kan bruke til å analysere søkeordene dine.

Annonseplattformer: Annonseplattformer som Google Ads tilbyr en rekke maler.

SEO-verktøy: Verktøy som Ahrefs, SEMrush, og Moz tilbyr maler for søkeordsanalyser som en del av deres tjenester.

Søkeordsanalysen er på plass – hva nå?

Når analysen er på plass har du et grunnlag for videre arbeid med SEO. Informasjonen du har innhentet kan benyttes til å optimalisere innholdet på nettsiden. Dette kan være å inkludere søkeordet eller søkefrasen i:

 1. Tittelen på siden
 2. Overskriftene, altså H1, H2, H3 osv. for å strukturere innholdet på siden
 3. Selve teksten
 4. Bildene, som bør ha beskrivende filnavn og bildebeskrivelser med søkeordet
 5. De interne lenkene til relevante sider på nettstedet ditt
 6. Eksterne lenker som lenger til siden din

Oppsummering om søkeordsanalyser

Oppsummert er riktig bruk av søkeord og søkefraser essensielt hvis man ønsker at nettsiden skal bli mer synlig i søkemotorer og igjen drive mer organisk trafikk til siden.

En søkeordsanalyse hjelper deg med å kartlegge disse og legger et grunnlag for videre arbeid med optimalisering av nettsiden for søkemotorer som Google.

Med riktig implementering og kontinuerlig vedlikehold kan slike analyser gi stor avkastning over tid. Analysen gir deg verdifull informasjon og data på nåværende situasjon, og kan hjelpe deg med å forme fremtidige strategier.

Kontakt oss

For en uforpliktende prat, fyll ut skjemaet under:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.