SEO Analyse

En SEO-analyse er en evaluering av nettsidens søkemotoroptimalisering, hvor man ser på elementer som påvirker rangeringen i søkeresultatet. Analysen gir en oversikt over hvor godt nettsiden gjør det når det kommer til SEO, og forslag til hvordan det kan forbedres.

Søkemotoroptimalisering (SEO) går ut på å optimalisere nettstedet for å rangere bedre i søkeresultatet i søkemotorer som Google. Det finnes flere ulike typer SEO-analyser som kan utføres for å hjelpe nettstedet ditt med dette.

Hva er SEO-analyse?

En SEO-analyse er en gjennomgang av elementer på en nettside som påvirker rangeringen i søkemotorer.

SEO-analysen presenterer et overblikk over tilstanden til nettsiden når det kommer til søkemotoroptimalisering (SEO). Dette kan for eksempel innebære innhold, søkeord, backlinks og andre tekniske faktorer.

Formålet med en slik analyse er å identifisere problemområder og gi anbefalinger på hva som bør forbedres i hvilken rekkefølge for å øke nettsidens organiske synlighet i søkemotorer som Google.

Søkemotoroptimalisering for Google

En SEO-analyse tar også for seg konkurrenter, og kan gi verdifull innsikt i hvordan de presterer. Med denne informasjonen er det enklere å ligge i forkant.

En SEO-analyse er et viktig hjelpemiddel for enhver bedrift som ønsker å optimalisere nettstedet sitt for synlighet i søkemotorer. Ved å forstå styrker og svakheter ved nettstedet ditt, kan du lage en strategi som vil hjelpe deg å nå ut til flere potensielle kunder.

Totalt sett er en effektiv SEO-analyse avgjørende for bedrifter som ønsker at nettsiden skal ses av potensielle kunder; uten en SEO-analyse er det ingen måte å forstå hvilke endringer som må gjøres for å sikre maksimal synlighet i søkeresultatene (SERP).

Bedrifter som denne kunnskapen har bedrifter mye større sjanse for å lykkes med digital markedsføring på lang sikt!

Synlighet i søkeresultatet – Hva vil det egentlig si?

Det snakkes stadig om at SEO er et virkemiddel for å gjøre nettsider synlige i søkeresultatet eller SERP, som det ofte kalles. SERP står for Search Engine Results Page, eller «søkemotorresultatside» på norsk.

Søkeresultatet er den listen med linker til nettsteder som presenteres til en bruker når de har søkt etter et bestemt søkeord eller søkefrase i en søkemotor, som for eksempel Google.

Det er viktig å bli synlig i søkeresultatet fordi jo høyere opp en nettside vises, jo mer sannsynlig er det at brukeren som søker vil besøke den.

De fleste brukere ser kun på de øverste resultatene, derfor er det viktig for nettsteder å jobbe for å bli mest mulig synlige. Dette vil igjen føre til økt trafikk til nettsiden og øke muligheten for å konvertere besøkende til kunder.

Derfor bør du gjennomføre en SEO-analyse

Det finnes en rekke grunner til å gjennomføre en SEO-analyse.

En SEO-analyse er en overordnet analyse som legger grunnlag for hvilke spesifikke områder det bør gjøres ytterligere analyser av.

SEO-analysen gir oversikt over hvor godt nettstedet gjør det med tanke på SEO og hvordan det bør prioriteres videre for å forbedre rangeringen i søkeresultatet.

SEO mobilvennlighet

Ved å gjøre en SEO-analyse kan du få en bedre forståelse av markedet og konkurrentsituasjonen. Analysen kan gi deg innsikt i hvordan konkurrentene dine optimaliserer nettsidene sine for søkemotorer, noe som igjen kan brukes i arbeidet med din egen nettside.

Hva bør inkluderes i en SEO-analyse?

Hva en SEO-analyse inneholder kan variere. Ofte gir en slik analyse et overblikk over flere elementer knyttet til SEO, slik som:

Søkeordsanalyse

En SEO-analyse inneholder gjerne en innledende søkeordsanalyse som undersøker relevante søkeord. Dette innebærer blant annet sjekk av volum og konkurranse.

Det finnes en rekke verktøy du kan benytte til søkeordsanalysen. Disse kan blant annet gi deg oversikt over hvordan konkurrenter rangerer for søkeord som er viktige for deg.

Innholdsanalyse

Det er ofte relevant å analysere tekstinnholdet på siden for å sikre at det er unikt, relevant og gir verdi til brukeren. Samt at det inneholder relevante søkeord som er avdekket i søkeordsanalysen.

SEO innhold på en nettside

Konkurrentanalyse

En bedrift bør ha oversikt over konkurrentbildet og være klar over hvordan konkurrentene gjør det i organisk søk. En konkurrentanalyse ser på konkurrentenes digitale tilstedeværelse og identifiserer utfordringer og muligheter.

Teknisk SEO

En teknisk SEO-analyse er svært viktig for å sikre at nettsidens tekniske infrastruktur oppfyller søkemotorenes krav til en optimal brukeropplevelse.

Du kan bruke et dedikert verktøy for å sjekke tekniske aspekter som broken links, dupliserte sider, sidehastighet og mobilvennlighet, og få anbefalinger om hvordan disse kan forbedres.

Lenker

Det er viktig å sikre at utgående og inngående lenker er av høy kvalitet og bidrar til å styrke nettsiden sin autoritet. Få oversikt over hvilke sider som lenker til deg og hvor mye trafikk de gir deg. Jobb med å øke mengde og kvalitet på disse for å øke ditt nettsteds autoritet.

Brukervennlighet

En SEO-analyse bør også innebære en sjekk av hvor brukervennlig siden er for å sikre at siden er enkel og navigere, har en menystruktur som gir mening for brukeren og at den gir en god brukeropplevelse.

Fokus på SEO gir gode kundeopplevelser

Få overblikk med konkurrentanalyse

En stor del av en SEO-analyse er å få oversikt over konkurrentsituasjonen. Et SEO-verktøy kan enkelt fortelle deg hvilke nettsider som er din bedrifts organiske konkurrenter.

Det er ikke alltid de organiske konkurrentene samsvarer med de aktørene du selv ser på som konkurrenter, eller de største aktørene i markedet. Men det er disse som har mest til felles med din nettside når det kommer til søkeord og organisk søk.

I tillegg til de organiske konkurrentene kan det vært lurt å se til de eventuelle markedslederne for å hente ytterligere inspirasjon til optimalisering. Store selskaper med en sterk merkevare har ofte optimaliserte nettsider og rangerer godt i søkemotorer som Google.

En konkurrentanalyse kan brukes i flere deler av søkemotoroptimaliseringen, både sammenligning og inspirasjon til innhold, søkeord, brukeropplevelse osv.

Vurder hele nettstedet ditt i en SEO Audit

En kombinasjon av elementene nevnt over gir altså et overblikk over hvor god en nettside er når det kommer til SEO. En SEO-analyse som helhetlig tar for seg elementer knyttet til SEO på nettstedet ditt, kalles ofte en SEO Audit.

Mens en SEO-analyse evaluerer hvor godt optimalisert en nettside er for søkemotorer og ser på elementer som påvirker rangeringen i søkeresultatet, er en SEO-audit en mer omfattende gjennomgang av nettsiden, med fokus på å identifisere tekniske feil og andre problemer som svekker SEO.

Teammøte

En SEO-audit inneholder altså en SEO-analyse, men går mer i dybden på tekniske aspekter ved nettsiden, som for eksempel lastehastighet, URL-struktur og metadata.

Analysen, eller SEO-auditen forteller oss hva det bør fokuseres mer på og gjør det enklere å lage en liste over prioriteringer i arbeidet med SEO.

Et SEO-byrå vil enkelt kunne utføre en SEO-audit på nettstedet ditt og komme med anbefalinger til tiltak. Det kan ofte være hensiktsmessig å kontakte et SEO-byrå som er spesialister på området, da det er tidkrevende å sette seg inn i verktøyene og forstå hvordan du skal gå frem med analysen.

Hvordan gjøre en teknisk SEO-analyse?

En teknisk analyse er en viktig del av SEO-prosessen. En slik analyse hjelper deg med å identifisere og løse tekniske utfordringer som kan påvirke nettsidens rangering i søkemotorene.

Teknisk SEO måling av hastighet

En måte å gjennomføre en teknisk SEO-analyse er:

Sjekk hvor indekserbar siden er

Sørg for at søkemotorene kan indeksere nettsiden din ved å sjekke om det er blokkert i robots.txt-filen.

Analyse av nettstedets struktur

Sjekk at nettstedet har en struktur som er logisk og enkel å navigere, med klare URLer og et søkemotorvennlig hierarki.

Sitemap-analyse

Sjekk at nettstedet har oppdatert XML-sitemap for å hjelpe søkemotorene med å indeksere innholdet på siden.

Lenkeanalyse

En analyse som identifiserer eventuelle brudd på lenker og redirects på nettstedet ditt. En kan bruke verktøy som Screaming Frog eller Ahrefs for gjennomføring av en slik sjekk.

Optimal lastetid

Sjekke hvor raskt siden lastes og eventuelt optimalisere hastigheten ved å for eksempel komprimere bilder, minimere CSS og JavaScript osv.

Mobilvennlighet

Sørg for at nettsiden er mobilvennlig og har et responsivt design. Det vil si at den vises på riktig måte på ulike enheter og er lett å navigere, samt at den er optimalisert for søkeresultatet for søk via mobil.

Google har tydeliggjort viktigheten av dette gjennom introduksjonen av «mobile first»-fokuset i indeksering av innhold.

Sikkerhetssjekk

Sørg for at nettsiden er sikker og beskyttet mot angrep ved å installere et SSL-sertifikat (Secure Sockets Layer). Det vil si at nettsiden starter med «https://» i stedet for «http://».

En teknisk SEO-analyse er en omfattende prosess, og det er viktig å gjøre den regelmessig for å sikre at nettstedet ditt er optimalisert for søkemotorene. Dette vil bidra til å øke synligheten og forbedre rangeringen i søkeresultatene.

Analyseverktøy for SEO

Det finnes en rekke verktøy du kan benytte i arbeided med en SEO-analyse.

Valg av verktøy er avhengig av behov og preferanse, men det kan være hensiktsmessig å holde seg til et eller få verktøy, slik at sammensetningen av data blir så nøyaktig som mulig.

SEO-overblikk

Når det kommer til innledende analysearbeid og for å få oversikt over hvordan du ligger an med SEO er for eksempel SEMrush et godt verktøy å bruke.

SEMrush er et verktøy som hjelper deg med å analysere og forbedre en nettsides synlighet i søkemotorene.

Verktøyet gir deg god oversikt over hvordan din nettside presterer sammenlignet med konkurrenter og gir deg anbefalinger til hvordan du kan forbedre strategien din.

Noen av tingene du kan bruke et verktøy som SEMrush til er analyse av søkeord, tekniske aspekter av SEO, analyse av spesifikke landingssider, konkurrentanalyse og backlink-analyse.

Indeksering, sikkerhet og rangering i Google

Et annet verktøy som kan være nyttig å bruke i arbeidet med en SEO-analyse er Google Search Console. Dette er et gratis verktøy som gir deg en detaljert oversikt over hvordan nettstedet ditt blir indeksert og rangert i Google.

Google Search Console flagger eventuelle indekseringsfeil, slik at du kan fikse dem og sørge for at Google kan indeksere innholdet ditt riktig. Her kan du også få beskjed om det dukker opp noen sikkerhetsproblemer på nettstedet.

Også dette verktøyet kan fortelle deg hvilke søkeord som leder trafikk inn til siden din, samt hvor mange klikk nettstedet får i søkeresultatene.

Google Search Console dashboard

SEMrush og Google Search Console er bare noen av mange verktøy som kan brukes i arbeidet med SEO.

Andre eksempler er Ahrefs, Screaming Frog, Moz og Google Analytics. Disse svarer på mange av de samme spørsmålene som SEMrush og Google Search Console.

Et SEO-byrå har bred kjennskap til og kunnskap om SEO-verktøy og vil dermed kunne hjelpe deg både med valg av verktøy og hvordan du best mulig kan bruke verktøyet. Et byrå har også tilgang til de verktøyene som trengs slik at du kan slippe å dekke kostnaden for dette.

Et spesialisert byrå vil enkelt kunne fortelle deg hvordan du ligger an med søkemotoroptimalisering og hvilke tiltak du kan gjøre for å øke synligheten i organisk søk.

Oppsummering om SEO-analyse

SEO er en viktig del av enhver digital markedsføringsstrategi. En SEO-analyse hjelper deg med å undersøke og evaluere hvor synlig et nettsted er i søkeresultatene, samt å identifisere områder som kan forbedres for å øke rangeringen.

En SEO-analyse gjennomgår hvor godt siden er optimalisert for viktige søkeord, kvalitet og relevans på innhold, konkurrentanalyse, teknisk status, lenker og brukeropplevelse.

Ved å gjennomføre en SEO-analyse vil du ha informasjon om hva som må forbedres for å øke nettstedets rangering. Dette påvirker hvor synlig siden er for brukere, noe som igjen øker organisk trafikk inn til nettstedet.

En SEO-analyse bør gjennomføres regelmessig for å opprettholde en sterk online tilstedeværelse og øke synligheten til bedriften.