adteck-konferansen-2015-trenger-vi-en-ny-konferanse-for-digital-markedsforing
adteck-konferansen-2015-trenger-vi-en-ny-konferanse-for-digital-markedsforing
Send e-postKontakt adteck-konferansen-2015-trenger-vi-en-ny-konferanse-for-digital-markedsforing

Adteck konferansen 2015 – Trenger vi en ny konferanse for digital markedsføring?

17 Juni sparket ANFO (Annonsørforeningen) i gang det som sannsynligvis blir en årlig tradisjon med faglig påfyll for markedsførere med digital forankring i Norge – Vi tror at dette kan bli en begivenhet å se frem til.
Publisert: 3. juli, 2015

De fleste markedsførere har i dag innsett at teknologi og markedsføring smelter sammen. Dette legger ett faglig press på oss som praktiserer denne kunsten. Det er nødvendig å innse konsekvensene av denne utviklingen – for å kunne forstå og nyttiggjøre seg av mulighetene som oppstår. Muligheten som oppstår har imidlertid en del begrensninger, og rammene som eksisterer for å kunne lykkes med dette er ikke alltid like åpenbare.

En konferranse på annonsørenes premisser

En konferanse som er laget på annonsørene sine premisser, av en viril forening som ANFO, tilfører ett viktig supplement til porteføljen av konferanser vi allerede har. I utgangspunktet tror vi ANFO hadde sett for seg at dette var noe som bare var av interesse for de spesielt interesserte. At arrangementet måtte flyttes fra Mesh, til Stratos, og på tross av dette evner å fylle Stratos til randen med 200 deltagere, viser at annonsørene og markedsførere innser viktigheten av det kunnskapsløftet som er gjort og skal gjøres.

Totalt 11 foredragsholder hadde kommet gjennom nåløyet og fikk muligheten til å presentere sine tanker, og ikke minst praktiske tilnærminger til hvordan teknologi skal skape merverdi for annonsørene. Programmatiske kjøp, Big Data og Real Time Marketing var begreper som satt løst hos foredragsholderne, og vi føler at de i stor grad klarte å belyse viktige aspekter av dette.

sak-70

En konferanse som er laget på annonsørene sine premisser, av en viril forening som ANFO, tilfører ett viktig supplement til porteføljen av konferanser vi allerede har.

Delta Projects, Xaxis og Schibsted (med Webtraffic i spissen) lykkes med å beskrive i praksis hva programmatiske kjøp faktisk er, og formidle dette uten bruk av vanskelige akronymer og forkortelser man egentlig ikke skjønner betydningen av. I seg selv en viktig oppgave. Teamer som svindel og falske visninger ble belyst, og de skal ha skryt for å ikke prøve å skjule at dette er en problemstilling man skal ta seriøst.  Denne problemstillingen var også viet stor oppmerksomhet gjennom Forensiq sin presentasjon av deres produkt, som kan brukes for å etterprøve dette automatisk.

Big Data har vært på agendaen på mange konferanser de seneste årene, og Adtech var intet unntak til regelen. ID Management, Bring Dialog og Cloud Explorers fikk muligheten til å belyse dette temaet denne gangen. ID Management klarte å beskrive mulighetene som ligger i semantikk, og dybden av data som kommer fra datamaskiner som kan sortere betydningen av tekst for å nyttiggjøre den. Cloud Explorers viste også frem deres tilnærming til hvordan data kan visualiseres for at markedsførere skal kunne handle på den informasjonen som ligger i dataene. Dette er ett felt vi tror vil ha stor betydning for videre fremdrift innenfor feltet. I dag er dette en dybde som i liten grad utnyttes i massekommunikasjon, og her vil det skje store ting fremover.

For å avslutte sirkelen om Big Data var Erik Poppe sin presentasjon fra Bring Dialog ett viktig bidrag, og han evner å forklare hva Big Data faktisk er, og matematikken som ligger bak dette. Få klarer å gjøre dette, og for oss står derfor dette igjen som det viktigste bidraget innenfor dette temaet.

Har Adtech konferransen livets rett?

I mulighetsrommet mellom teknologi og markedsføring har det vært ført en viktig debatt om personvern. Rune Opdahl fra Wiersholm sitt bidrag fikk satt viktigheten av å ha kontroll på dataene sine på agendaen, og gikk systematisk igjennom eksisterende og fremtidige lover.

For de som jobber med programmatiske kjøp og Big Data i det daglige, evnet ikke denne konferansen å tilføre mye nytt. Men så er jo dette en konferanse som primært retter seg mot en gruppe som ikke nødvendigvis jobber med dette hele sin arbeidsdag. Og med det i mente, synes vi konferansen svarte til forventing. Oppsummert tror vi derfor at Adtech har befestet seg som ett nytt og viktig tilskudd for digitale markedsførere i Norge, og vi gleder oss til neste år!

Skrevet av:
adteck-konferansen-2015-trenger-vi-en-ny-konferanse-for-digital-markedsforing / /
Send e-postKontakt adteck-konferansen-2015-trenger-vi-en-ny-konferanse-for-digital-markedsforing