#   /   #   /   #   /   #
sosiale-medier-hvor-bor-du-annonsere
sosiale-medier-hvor-bor-du-annonsere
Send e-postKontakt sosiale-medier-hvor-bor-du-annonsere

Sosiale medier – hvor bør du annonsere?

Det er stadig prat om sosiale medier og viktigheten av å være der, men vet du hvor og hvorfor? I følge en undersøkelse utført av Salesforce vil 70 % av markedsførere investere mer i sosiale medier, og spesielt på de mobile plattformene.
Publisert: 26. mars, 2015

Ifølge Google’s merkevaresjef i Norge ligger norske annonsører på etterskudd når det gjelder å benytte seg av digitale medier. I samme undersøkelse ser vi at flere mener at mobil og sosiale medier er kjernen i deres bedrift. Flere har også et dedikert sosiale-medier team, og mener at deres nettsider er bedriftens mest effektive digitale teknologi.

SoMe ikoner

Kanskje du er på Instagram og LinkedIn, men uten strategi eller baktanke til hvorfor du er der. De største sosiale medie-kanalene i Norge rangert etter størrelse er Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter og Pinterest. Det er per i dag ikke mulig for norske annonsører å bruke Snapchat eller Instagram som betalte kanaler. Vi vil i denne omgang ta for oss Facebook og LinkedIn – hvilke egenskaper og funksjoner de har sett fra et Performance Marketing perspektiv.

Facebook

Ifølge Ipsos MMI sin siste undersøkelse har 79,5% av befolkning en profil, og veksten i antall profiler drives i all hovedsak av aldersgruppen 40 år+. Bruksfrekvensen beveger seg sakte fra daglig mot ukentlig, og de yngste brukerne er de mest aktive. Vi ser også at kvinnene har en høyere bruksfrekvens enn menn.

Facebook kjønnsfordeling

Det er ingen tvil om at Facebook er den største kanalen, med flest segmenteringsmuligheter og god tilpasning til mobile enheter. B2B eller B2C bedrifter egner seg begge til Facebook-annonsering. Med Facebook sin self-service plattform kan både små og store bedrifter annonsere med et valgt beløp. I forhold til andre digitale kanaler er Facebook en relativt billig kanal å annonsere på. Du kan eksempelvis velge å bruke alt fra 2.000 kr til 200.000 kr på en måned. Annonsemulighetene er mange på Facebok, du kan lese om noen av de her.

FB annonse stor

Det er viktig å ha mål og en strategi bak annonseringen. Facebook fungerer godt som distribusjon av innhold som f.eks emagasin eller annet innhold på enten egen Facebook-side eller nettside. Fra et Performance Marketing perspektiv bruker vi i størst grad “link-post” formatet som driver trafikk til annonsørens nettside. For mange vil målet være salg eller konverteringer. Derfor er det viktig å definere konverteringspunkter der trafikken ledes til. Underveis må man optimalisere og justere annonsene for å utnytte budsjettet i størst grad og få best mulig resultat fra Facebook-annonseringen.

Linkedin

Nesten 28 % av befolkningen har profil på LinkedIn og det er menn som bruker tjenesten hyppigst. I forhold til Facebook er bruksfrekvensen mye lavere, der 21 % bruker LinkedIn månedlig eller oftere. Likevel er det en god kanal spesielt for B2B bedrifter uavhengig av størrelse. Det åpner stadig flere annonseringsmuligheter på LinkedIn, blant annet bannerannonser som du kan lese om her. Det er naturlig at LinkedIn fungerer som en rekrutteringsplattform, men også for å promotere annonsørens tjenester og produkter til andre bedrifter og privatpersoner.

Linkedin kjønnsfordeling

LinkedIn er en noe dyrere kanal å annonsere på, men det finnes gode segmenteringsmuligheter som gjør at du når riktig målgruppe. I og med LinkedIn er et profesjonelt nettverk er segmenteringen annereldes enn Facebook. Du kan for eksempel målrette små bedrifter eller personer med en spesifikk stilling. Du kan segmentere på følgende kategorier på LinkedIn:

 • Firmanavn
 • Firmaindustri
 • Firmastørrelse
 • Stillingstittel
 • Stillingsfunksjon
 • Senioritet
 • Skole
 • Kunnskaper
 • Grupper
 • Kjønn
 • Lokasjon
 • Aldersgruppe

Linkedin annonse liten

Levetiden til LinkedIn-annonser varer ofte lengre enn Facebook-annonser. Det er en naturlig effekt av at bruksfrekvensen er lavere. Ellers er både Facebook og LinkedIn gode kanaler for å bygge merkevarekjennskap. Om du enten vil annonsere på Facebook og eller LinkedIn kan vi i RED Performance hjelpe deg med å legge opp et løp for annonseringen. Ta kontakt med oss her!

Happy Advertising!

Skrevet av:
sosiale-medier-hvor-bor-du-annonsere / /
Send e-postKontakt sosiale-medier-hvor-bor-du-annonsere