#   /   #
Inge Hofstad Kjeilen
Inge Hofstad Kjeilen
Innovation Director
RED dentsu X
Send e-postKontakt Inge Hofstad Kjeilen

Ruter bytter mediebyrå – går til RED dentsu X

Høsten 2021 annonserte Ruter at de skulle ut på anbud i jakt på nytt mediebyrå. Etter en spisset konkurranse mellom 7 mediebyråer som leverte tilbud, var det til slutt RED dentsu X som gikk seirende ut.
Publisert: 3. mars, 2022

 

En av de viktigste oppgavene for Ruter og deres nye mediebyråpartner fremover blir å få enda flere til å la bilen stå og heller velge grønne mobilitetsformer som kollektivtrafikk, sykkel og gange i det en ny normal setter seg. Utover dette vil et viktig arbeid være å tilby stadig flere mobilitetsformer i Ruter sin nye app.

 

  • RED dentsu X viste en svært god forståelse av oppgaven, og stilte med et kompetent og engasjert team som demonstrerte sterke strategiske evner. Ikke minst evnet de å vise et veldig bra samspill mellom teammedlemmene i workshop-delen av anbudet, sier Eli Hjoberg, ansvarlig markedskommunikasjon i Ruter. – På mange måter har vi lagt bak oss to år som har vært svært annerledes med lite forutsigbarhet. Dette har resultert i at vi fremover må jobbe enda mer innsiktsbasert og tilpasse kommunikasjon og kampanjer basert på hvordan kundenes reisemønster setter seg på sikt, dette gleder vi oss nå til å ta tak i med vår nye mediebyråpartner.

 

De siste årene har Ruter jobbet aktivt med å befeste en mer emosjonell posisjon gjennom å vise at de bryr seg om storbyen og folkene som bor her, og at de vil føre folk sammen på flere måter enn å bare frakte dem fra A til B. Denne posisjonen vil de fortsette å bygge opp og videreforedle også i årene som kommer.

 

 

Kundeansvarlig for Ruter i RED dentsu X, Petter Wiencke, forteller at han er svært fornøyd med å få bidra til kollektivelskapets fremtidige posisjon.

  • Ruter er definitivt en av de mer spennende merkevarene å jobbe med i tiden som kommer. Etter å ha tilbakelagt to år med tidvis strenge restriksjoner på kollektiv reising og tilsvarende uforutsigbarhet, skal vi nå se fremover på hvordan vi kan svare på det endrede kundebehovet og de vanene som setter seg hos folk. Ikke bare med tanke på kollektiv transport, men også innenfor bærekraftige løsninger for mobilitet. Dette er en utfordring vi gleder oss stort til å ta fatt i.

 

 

 

 

 

Skrevet av:
Inge Hofstad Kjeilen / Innovation Director / RED dentsu X
Inge er leder for innovasjon i RED dentsu X, som inkluderer utvkling av nye produkter, løsninger og teknologier som våre kunder har behov for i sitt markedsføringsarbeid. Inge er også ansvarlig for forretningsutvikling i RdX
Send e-postKontakt Inge Hofstad Kjeilen