red-gruppen-med-i-nytt-nordisk-mediebyranettverk
red-gruppen-med-i-nytt-nordisk-mediebyranettverk
Send e-postKontakt red-gruppen-med-i-nytt-nordisk-mediebyranettverk

RED Gruppen med i nytt nordisk mediebyrånettverk

Med virkning fra 1. mars besluttet RED Media Consulting, Scream Mediebyrå i Sverige og Orchestra i Danmark å etablere Nordic Media Agency Alliance. RED og Scream hadde allerede et samarbeid - nå utvides og formaliseres dette ytterligere, og det danske mediebyrået Orchestra kommer inn i det nye byrånettverket.
Publisert: 3. juni, 2015

200 ansatte, 5 kontorer, 2 milliarder i omsetning

Nordic Media Agency Alliance er et nettverk av sterke lokale medie- og kommunikasjonsbyråer med kontorer i Stockholm, Oslo og København – i tillegg til Gøteborg og Malmø. Til sammen har nettverket 200 ansatte, og byråene har bemerket seg med sterk vekst og prestisjetunge kåringer for arbeid i de de lokale markedene. I Norge vant RED Media Consulting ett gull i ANFO 2014 og to gull i siste INMA Performance Award.

– Byrågruppen har vist stor grad av nyskapning gjennom utvikling av nye produkter og metoder for dokumentasjon av effekt på tvers av etablerte og nye medier, noe Innovasjonsprisen fra INMA bekrefter. At vi som lokale byråer lykkes med og anerkjennes for denne utviklingen beviser at vi står sterkt med tilpassede produkter, sier Nils Røang i RED Gruppen.

Første nordiske mediebyrånettverk med fokus på ulikhetene i landene

– Der de multinasjonale nettverkene fokuserer på likheter og enhetlig struktur, skal det nye nettverket være tydelig differensiert gjennom lokalt fokus. Vi skal dyrke at de nordiske landene har mange vesentlige ulikheter som er viktig for merkevarer, strategier, distribusjon og medieløsninger. Alle byråene våre er etablert av entreprenører med lang erfaring fra store byråmiljøer, sier administrerende direktør i RED Media Consulting, Marie Aas-Eng, som senest kom fra Omnicom.

Hun, Therese Becke og flere sentrale medarbeidere i RED har lang erfaring med å ha Norden som marked. Nils Røang var også i sin tid med å etablere Omnicoms nordiske nettverk, og Helge Onsum har hatt meget sentrale roller i Carat/Aegis. På samme måte har flere av Screams sentrale medarbeidere erfaring fra IUM, og gründerne i Orchestra har vært sentrale i OMD Danmark.

Røang sier videre:

– Det nye nettverket skal gjøre det mulig å hjelpe våre eksisterende kunder i Norden, men vi ønsker også å tilby våre tjenester og hjelpe nye kunder – den eneste forutsetningen vi stiller er at man som kunde er enige i at Norden ikke er ett likt marked. Vi dyrker ulikhetene og tror ikke på ”copy paste” som en premiss.

Allerede i gang med flere kunder på tvers av markedene

– Det er en stor fordel å operere som uavhengig aktør i det digitale markedet. Vi er frie til å velge den beste teknologien, vi jobber tett med medieleverandører og vi søker alltid å utnytte kundedata optimalt, sier Daniel Berg, som er daglig leder i Scream.

Berg får rollen som leder i det nye nettverket. Han vil jobbe tett med de øvrige byrålederne. Nettverket jobber allerede sammen på flere prosjekter og har etablert et nettverk for de ulike kompetanseområdene på tvers av Norden.

– Det er nettopp kompetanse og erfaring som til syvende og sist er det avgjørende, avslutter Nils Røang.

Etableringen er dekket i Kampanje i Norge og Markedsføring i Danmark.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Maria Aas-Eng, +47 926 27 691, maria.aas-eng@redmedia.no

Skrevet av:
red-gruppen-med-i-nytt-nordisk-mediebyranettverk / /
Send e-postKontakt red-gruppen-med-i-nytt-nordisk-mediebyranettverk