#   /   #   /   #   /   #
programmatic-veien-til-kreativ-utvikling
programmatic-veien-til-kreativ-utvikling
Send e-postKontakt programmatic-veien-til-kreativ-utvikling

Programmatic – veien til kreativ utvikling

Automatiserte prosesser hindrer kreativitet og skaper barrierer …! er et ofte brukt argument mot bruken av Programmatic Buying som en del av markedsføringen. Vår mening; Tvert imot! Programmatiske kjøp har muligheten til å levere unike beskjeder til unike mennesker. Det øker derfor behovet for nye ideer og kreative inputs.
Publisert: 28. april, 2015

Og vi er ikke alene om det synspunktet, som blant annet blir støttet av Millward Brown:

“Programmatic advertising evolves by merging smart and engaging creative elements with existing media buying algorithms.“  —Drew Myers, Client Management Director at Millward Brown

For å kunne omfavne den merverdien Programmatic har, så er det essensielt at alle som er involvert, får muligheten til å utfordre hverandre både faglig og kreativt. Det handler om å kunne se forbi det tekniske. Man må kunne tillate å la idéer flyte åpent og jobbe med kunnskapsdeling på tvers, men med fokus på å ivareta og opprettholde annonsørenes konkurransefortrinn i det digitale universet. Vanlige utfordringer innenfor Programmatic i dag, er at de som har håndtert og optimalisert de digitale kjøpene, sjeldent har vært involert i den kreative prosessen i forkant. De som håndterer de digitale kjøpene i hverdagen, er de personene som sitter på verdifull innsikt som bør utnyttes i den kreative utformingen. Annonsemegler/digital rådgiver skal ikke diktere kreativ brief eller utforming, men berike den kreative prosessen på bakgrunn av erfaring og kampanjeinnsikt. Det er nettopp her Programmatic åpner opp for å etablere organiske og sømløse relasjoner mellom produksjonsbyråer, kreative hoder, mediehus og andre relevante interessenter – til det beste for annonsøren.

Den tidsbegrensede kampanjen er avlivet

Rollen til displayannonsering har blitt omdefinert de seneste årene, og programmatiske kjøp har dramatisk endret det digitale landskapet. Programmatiske mediestrategier stiller høyere krav til annonsører på en rekke områder. Derfor kan Programmatic og RTB, oppleves som oppslukende og overveldende med hensyn til ressurser. Særlig fordi det stilles krav til hyppigere leveranse av annonser. Hensikten er å unngå det vi kaller banner-blindhet, i en tid hvor det digitale ikke lenger er begrenset til en kampanjeaktivitet i tid og rom. Det er trygt å si at den nåværende utviklingen innen programmatiske kjøp tilbyr mer effektive kjøp, men så utbredt og avansert som det har utviklet seg til å bli, så er tiden nå inne for å rette fokuset mot det kreative aspektet – på en kostnadseffektiv måte og samtidig utnytte mulighetsrommene. Med det, fremkalle de tverrfaglige synergiene mellom publisister og kreativer. Videre utnytte innsikt i fra data/touchpoints for å kunne levere meningsfulle, overbevisende og relevante budskap i en automatisert sanntidssfære hvor man søker å treffe brukeren i det en tjeneste eller et produkt oppleves som relevant.

Flere og flere henger seg på

En forskningsrapport med 379 digitale medier og markedsføring fagfolk som respondenter, viser at flere og flere annonsører vender seg mot den tradisjonelle displayannonseringen for å kunne takle ulike strategiske virksomhetsmål samtidig, inkludert det å bygge merkevare. Hvilket en gang i tiden var utenkelig innen display. investering digital kreativitet Rapporten viser til et klart budskap: omtrent halvparten av respondentene (51%) planlegger å øke og vie sine budsjettandeler til utvikling av kreative ressurser. Når det er sagt, så det er ikke nødvendig å allokere massive ressurser til in-house produksjon. Selv ikke de største markedsavdelingene har alle disse ressursene til rådighet, eller av ulike årsaker ikke har behov for det. Uavhengig av dagens situasjon i din bedrift, så ligger nøkkelen i å identifisere hva det er man kan bespare og hva er det man ikke utnytter. Dette for å kunne allokere/dedikere besparelsene til andre medieaktiviter/muligheter, og samtidig få mest mulig ut av hver annonsekrone brukt.

Vårt råd for å komme i gang?

Definere bannerets rolle før forventningene skapes. Kampanjemåling er et av de mest kritiske elementene for vellykkede programmatiske kjøp og optimalisering, men en rekke måleparametere blir ofte oversett i favør av klikkrater og sidevisninger for eksempel. Det er utrolig viktig å avklare og definere konkret hva kreativets rolle er og ønsket utfall skal værei forkant av kampanje. Ikke bare for at man ikke skal optimalisere på feil ting, men sett fra et digitalt display perspektiv, så har man sjeldent kontroll på hva bruker gjør etter å ha klikket på annonse. Med andre ord, hvis ønsket handling er antall sidevisninger, så er ikke det på bakgrunn av kreativets utforming, men hvordan landingssidene er utformet. Det gjelder å skille snørr og bart! Så i stede for å henge seg opp i klikkrater som nødvendigvis ikke leverte opp til forventningene, så er det kanskje mye mer verdifullt og større behov for en webanalyse.

Skrevet av:
programmatic-veien-til-kreativ-utvikling / /
Send e-postKontakt programmatic-veien-til-kreativ-utvikling