oppdatering-leser-opplagstall-2015
oppdatering-leser-opplagstall-2015
Send e-postKontakt oppdatering-leser-opplagstall-2015

Oppdatering av leser- og opplagstall for 2015

8.mars ble leser- og opplagstall 2015 for avis og ukepresse presentert i Amedia huset, og det knyttet seg stor spenning til tallene. Ville endringene være like store som sist år? Og hvilke avis og magasin ville bli vinnerne denne gang?
Publisert: 9. mars, 2016

Da leser- og opplagstallene ble presentert var den aller største og virkelige store spenningen knyttet til utviklingen innenfor digitalkonsumet, der mediene har investert stort for å skape nye inntekter.

Nedgang til tross for digital vekst

I år som i for var det stort fokus på mediehusene når det kommer til avis. De fleste mediehusene kan vise til digital abonnementsvekst. 85% av befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir. I 2015 økte mediehusenes digitale opplag med 52%, mens totalopplaget sank med 5,2%.

85% av befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir

Dette viser at avisenes opplag følger trenden med nedgang også dette året. MBLs medlemsaviser hadde i 2015 et totalopplag på 1,9 mill. eksemplarer. Av disse var:

  • 63% komplett-abonnement (både papir og digitalt)
  • 29% rent papiropplag
  • 8% salg av rene digitalprodukter

Mens totalopplaget sank med 5,2%, sank papiropplaget med 8,5%.

Nedgangen fortsetter for de største avisene

VG og Dagbladet går mest tilbake med en opplagsnedgang på rundt 20%. Vinnerne når det kommer til opplagsvekst er Klassekampen med 2.400 flere eksemplarer og Aftenposten Junior (som utelukkende er en papiravis) med 3.200 eksemplarer. Sistnevnte er nå landets 10. største avis.

Den største avisen etter opplag er fremdeles Aftenposten med 211.769 eksemplarer mot VG med sine 112.716. Dagens Næringsliv har nå gått forbi Dagbladet og de har henholdsvis 74.629 og 71.514 eksemplarer i opplag. Lokalavisene i LLA har en opplagsnedgang på bare 2,5%, og står fremdeles sterkt i sitt lokale marked.

Print går tilbake, mobil vokser

Lesertallene viser at mediehusene totalt sett når 85% av befolkningen over 12 år. Slik er fordelingen i de ulike kanalene:

  • 53 % leser avisene på papir
  • 60% leser avisene på nett
  • 39% leser avisene på mobil

Papiravisene totalt har en tilbakegang på 9% fra 2014 til 2015. Mediehusenes målte nettaviser er totalt sett stabile, mens mobil vokser med nesten 10%. Aftenposten er fremdeles størst også når det gjelder lesertall, men har en tilbakegang fra 576.000 til 524.000. En god nummer to er VG, med Dagbladet som nummer tre.

En nedgang for papirutgavene, en utflating av nettutgavene og en vekst på de mobile plattformene

Lesertallene fra TNS Gallups Forbruker & Media følger i stor grad utviklingen på opplagssiden. Bildet er det samme vi har sett de siste årene: En nedgang for papirutgavene, en utflating av nettutgavene og en vekst på de mobile plattformene. Samlet sett beholder de fleste mediehusene sin daglige dekning.

Magasin og ukepresse holdes oppe av interesse-segmentene

Hos magasin- og ukepressebransjen går totalopplaget på sammenlignbare titler tilbake med drøye 6%. Totalkonsumet går imidlertid bare tilbake med 1%. Dette skyldes at noen titler økte antall utgivelser i 2015, blant annet Hjemmet og Vi Menn. Det er opplagsnedgang i alle magasingruppene, men de gruppene som klarer seg best er «Helse, livsstil, sunnhet» (-0,4%) og «Innsikt og økonomi» (-0,6%).

Størst fremgang på opplag har Kamille Puls (+5.800 eks.), Stella (+5.624 eks.) og Lev Landlig (+4.762 eks.). Størst tilbakegang har Hjemmet, Se & Hørs to utgaver og Donald Duck, men det er de to førstnevnte som fremdeles er størst når det gjelder opplagstall, selv med tilbakegang. Av 65 magasiner har 15 titler opplagsfremgang.

Av 65 magasiner har 15 titler opplagsfremgang

Samlet sett er det godt samsvar mellom opplag- og lesertallene i magasin og ukepressen. Lesertallet på sammenlignbare titler går totalt tilbake med drøye 8%. De titlene som økte mest i antall lesere var Hyttemagasinet (+26.000 lesere), Det Nye og Tara (begge med +23.000 lesere). 32% av oss (12 år +) leser minst ett papirmagasin daglig.

I snitt tas et magasin frem 3,7 ganger, og 61% av bladet blir lest hver gang. Dette er stabilt sammenlignet med 2014. Magasingruppene «Kvinne» og «Bolig/Interiør» er de som er mest stabile. Det er Se & Hør og Hjemmet som fortsatt er størst også når det gjelder lesertall.

Vinnerne er de som lykkes med digitaliseringen og godt innhold

Vi i RED Media Consulting tror at nedgangen i papiravismarkedet vil fortsette inn i 2016, og at mediehusene totalt sett vil se en enda større vridning mot det digitale. Mediene må fortsette å ha stort fokus på å øke den digitale abonnementsbasen sin for å opprettholde det totale opplaget. Stadig flere lokale mediehus kan nå vise til flere digitale abonnementer, og trenden er økende. Lokale avislesere er fremdeles veldig opptatt av lokalt innhold, også på nett og mobil.

Mediene må ha fokus på å øke den digitale abonnementsbasen for å opprettholde det totale opplaget

Samtidig er det turbulent i avisbransjen: Inntektene synker på tvers av plattformer og det er stadig kostnadskutt i de store mediehusene. Nye muligheter gjennom for eksempel Facebook Instant Articles tvinger også de mest tradisjonelle mediehusene til å ta stilling til om de vil være med eller mot de globale aktørene, og en ny eierkonstellasjon i Amedia kan gi økt satsning for konsernet og derigjennom økt konkurransedyktighet.

Når det gjelder magasinutviklingen ser vi at mindre nisjepregede magasiner er mer stabile og har flere trofaste lesere enn de store, brede titlene. Nedgangen vil fortsette inn i 2016, med magasinlesere som vil være mer opptatt av sin interesse og dyrke det smale, og heller orientere seg mot «bredden» på andre flater enn magasin.

Vi i RED Media Consulting følger spent med på utviklingen videre.

Kilde: MBL

Skrevet av:
oppdatering-leser-opplagstall-2015 / /
Send e-postKontakt oppdatering-leser-opplagstall-2015