#   /   #   /   #   /   #
Catharina Gunvaldsen
Catharina Gunvaldsen
Rådgiver
RED Performance
Send e-postKontakt Catharina Gunvaldsen

Økte inntektene fra AdWords med 89 %

Gjennom et nytt samarbeid med RED Performance slo Interflora alle sine rekorder for salg via Adwords. Analyse og tett dialog har vært oppskriften på suksess.
Publisert: 26. juni, 2014

Interflora hadde lenge håndtert sin AdWords-konto selv. I forbindelse med at interne ressurser sluttet, lurte de på om de kunne få bedre resultater med en spesialistpartner. For mange bedrifter med nettbutikk som distribusjonskanal er spørsmålet om inhouse-håndtering av digitale aktiviteter eller samarbeid med et byrå en svært viktig avveining – skal man utvikle spesialistkompetanse på egen virksomhet eller kjøpe ekstern spesialistkompetanse på digitale virkemidler? Dette «millionkronersspørsmålet» ville Interflora ha svar på og innledet et samarbeid med RED Performance om håndtering av AdWords.

God innsikt og gode verktøy skaper tillit og samarbeid

RED Performance startet med å utføre en svært grundig analyse av eksisterende AdWords-aktivitet for Interflora. Våre prognoser viste at det var potensial for å hente ut millionbeløp gjennom en optimalisert kontostruktur og aktiv budgivning, noe som kun er mulig med automatikk og regelstyrte prosesser. En helt ny kontostruktur i AdWords ble opprettet via RED Performance’ egenutviklede system Kaizen. Dette brukes blant annet til å daglig beregne optimalt bud og posisjon for hvert enkelt søkeord. Samtidig ble det opprettet en tett dialog mellom kunde og byrå vedrørende resultater og investeringsnivåer, slik at man sammen kunne maksimere mulighetene for salg.

Dag Henrik Rølmann og Geir Ove Perlestensbakken i Interflora

Dag Henrik Rølmann og Geir Ove Perlestensbakken i Interflora

Økte inntekter med lavere budsjett

«RED Performance har løftet vårt salg via Adwords til et helt nytt nivå», sier Dag Henrik Rølmann (General Manager) og Geir Ove Perlestensbakken (IT og Web Manager) i Interflora. Allerede i den første måneden av samarbeidet med Interflora leverte RED Performance nesten dobbel inntekt fra AdWords med et lavere AdWords-budsjett. Dersom man inkluderer arbeidshonorarer for RED Performance, økte Interfloras ROI (return-on-investment) med over 40 %. Resultatene fortsatte, og i årets viktigste måned – desember – ble det all-time high for Interfloras salg via AdWords. Gjennom å ta i bruk gode verktøy og god dialog mellom kunde og byrå, har man fått til millionresultat. Det kaller vi et godt svar på «millionkronersspørsmålet»!

 

Artikkelen er tidligere publisert på REDperformance.no (link)

Skrevet av:
Catharina Gunvaldsen / Rådgiver / RED Performance
Catharina Gunvaldsen har bakgrunn fra studier i markedsføring og jobber i dag med alle aspekter av resultatbasert markedsføring i RED Performance. Catharina er en meget kundeorientert rådgiver, og det hun liker aller best med jobben i RED Performance er når kunden er fornøyd og man sammen får til det man har planlagt - og gjerne litt til.
Send e-postKontakt Catharina Gunvaldsen