#   /   #   /   #
nesten-skyter-ikke-av-hesten
nesten-skyter-ikke-av-hesten
Send e-postKontakt nesten-skyter-ikke-av-hesten

Nesten skyter ikke #SoMe av hesten

Sosiale medier er allestedsnærværende i digital markedsføring, men et bomskudd kan fort velte en hel kampanje.
Publisert: 11. august, 2014

I dag gjøres ikke en eneste aktivitet eller kampanje uten at hensynet til sosiale medier er godt ivaretatt eller i alle fall utførlig diskutert. Tidligere, da Facebook var et nytt fenomen og tiden var knapp, ble det gjort dyrekjøpte erfaringer som ga sene nattetimer, dårlig implementering av delingsfunksjonalitet og i verste fall nedetid når kampanjen stod på som verst. I dag har vi lært at det gjelder å avklare alt rundt deling i sosiale medier før utviklingen settes i gang. På den måten fungerer ting best.

Regler og vilkår endrer seg fort

Stadig ser vi at det oppstår problemer av teknisk eller juridisk art i kampanjekonkurranser som er rotfestet delingsmekanismer. Sosiale medier er på alle mulige måter et bevegelig mål. Reglene for hvordan man kobler seg programmatisk opp mot Facebook (API) kan endre seg på kort varsel. Det samme gjelder vilkårene man signerer på ved bruk av delingstjenestene. Med hensyn til det juridiske er det rom for å strekke reglene – det samme gjelder ikke det programmatiske. Større internasjonale kampanjer er blitt tatt av pga. slike endringer.

Et godt eksempel på dette er innskrenkninger i funksjonalitet i Facebooks API, som nylig er blitt foretatt i det stille. Mekanismer som tidligere har vært viktig i kampanjer er ikke lenger mulig, som for eksempel å tagge venner ved posting til egen timeline, eller å poste til venners wall direkte fra kampanjeside. Det ventes flere begrensninger i tiden som kommer, og det må tas hensyn til dette for å unngå uønskede konsekvenser for pågående og kommende kampanjer.

Unngå delingsmekanismer som grunnlag for konkurranser

Erfaring har lært oss å gardere oss mot denne typen endringer. Vi unngår å bruke delingsmekanismer som grunnlag for konkurranser – som for eksempel å definere en vinner ut fra et konkret antall likes eller tilsvarende engasjement – og til tross for at de sosiale tjenestene kan gå ned eller endres, bør kampanjeaktiviteten fortsatt kunne rulle. Delingselementet er alltid tilstede – men i sin enkleste form; er historien god, bør muligheten til å dele bare være et klikk unna.

Som tar oss med til det grunnleggende i enhver god kampanje: et godt innhold og en god historie. Komplekse og innovative delingsmodeller fungerte i pionertiden da sosiale medier fortsatt ikke var etablert eller kartlagt. I dag har de sosiale mediene ansatt jurister og utviklere med hovedhensikt å veie denne typen for opportunisme opp mot hensynet til kvalitativt innhold, og med disse lønner det seg å spille på samme lag.

Skrevet av:
nesten-skyter-ikke-av-hesten / /
Send e-postKontakt nesten-skyter-ikke-av-hesten