markedsbudsjett-investere-i-mottaket
markedsbudsjett-investere-i-mottaket
Send e-postKontakt markedsbudsjett-investere-i-mottaket

Markedsbudsjett: Ikke glem å investere i mottaket

Du bør tilby den samme opplevelsen på nett som kunden ville fått i en fysisk butikk med eksepsjonell kundeservice. Så hvorfor prioriteres ikke dette i markedsbudsjettet?
Publisert: 12. oktober, 2017

I fjor var det globale snittet for konverteringsrate for nettbutikker i underkant av 3 % (Smartinsights). Med andre ord var det 97 % av trafikken som ikke endte med en konvertering der og da. En stor del av trafikken som ikke konverterer med en gang vil kanskje aldri ende med en konvertering, og i mange tilfeller er det et resultat av at man har overinvestert i trafikk uten å sikre et godt nok mottak. Nettbutikker generelt er rett og slett ikke skikket til å ta imot besøket som det jobbes så hardt med for å få inn.

På lik linje med en fysisk butikk, så er man på nett avhengig av et godt mottak for å skape en god kundeopplevelse. Om selgeren i den fysiske butikken ikke forstår behovet ditt, ikke svarer på spørsmål på en bra måte eller er vanskelig å forstå – så blir opplevelsen dårlig. Dette gjelder like mye online, kanskje enda mer siden konkurrentene dine er et klikk unna.

For å unngå denne situasjonen på nett er det viktig å sette av penger i markedsføringsbudsjettet ditt til å sikre at mottaket er bra nok.

Bruk lærdom fra det virkelige liv for å få bedre resultater på nett

I fjor brukte nordmenn til sammen 161 mrd. på reiser, og vi bruker stadig mer. Fra 2009 til 2018 har nordmenns reiseforbruk økt med hele 65 % (SSB). Det er en hard kamp om kundene og ettersom produktene ofte er svært like, er det i mange tilfeller kun pris og kundeservice som skiller de ulike aktørene i reiselivsbransjen. Aktørene som tilbyr best kundeservice selger mest og får de mest lojale kundene.

Vi i FINN Reise ser at det er stor forskjell på den kundeservice som tilbys av de ulike selskapene, og at de som er best på dette ofte får høyere konverteringer og mer lojale kunder.”

Eivind W. Christiansen, produktdirektør FINN Reise

Mange reiselivsbedrifter benytter fortsatt tradisjonelle løsninger for bestilling. Aktørene som implementerer online booking, kan øke antall bestillinger med opptil 40 % – og det blir stadig viktigere å møte etterspørselen på nett (Trekksoft).

Offline-erfaringer må anvendes til utvikling av digitale løsninger. Noe så banalt som å ha online booking, som man ville tro alle vil ha, er fortsatt et konkurransefortrinn i reiselivsbransjen.

Forbi best practise – hvordan differensiere seg i 2021

Det er forholdsvis lett å implementere online booking, så å ta kundeservice enda lenger vil i 2021 være nødvendig for å være differensierende. Innhold og løsninger som tar tak i relevante utfordringer forbundet med reise og som ikke har fokus på å selge, kan skape preferanse som skaper salg.

Det som ofte er utfordringen er å vite HVA man skal investere i. Å avdekke behovet til potensielle kunder er derfor essensielt. Å se hva publikum søker etter i Google er uhjulpen innsikt, som gir deg et realistisk bilde av kundens behov og interesse. Spørreundersøkelser, KTI’er og dets like er ofte farget av spørsmålsformuleringer og man får gjerne politisk korrekte svar. Data fra Google er et innblikk i forbrukerens tankesett, et mye bedre utgangspunkt for kreativitet rundt kundeservice. 

Investér mer i utvikling av egen nettside

Utvikling og drift av egen nettside oppleves som en av de største utfordringene for selskaper i dag, men er samtidig en av de viktigste investeringene for å få økt omsetning. Mange bedrifter bruker uforholdsmessig mye av markedsbudsjettet på trafikkgenererende aktiviteter, mens optimalisering av mottaket nedprioriteres. Da er det ikke rart at 97 % av trafikken ikke ender i en konvertering.

En god nettside med bra funksjonalitet og innhold, enkel navigering og tilstrekkelige valgmuligheter forbedrer brukeropplevelsen og gir flere salg.

RED Performance kan hjelpe deg med prioriteringer i markedsføringsbudsjettet ditt, slik at du får bedre utnyttelse av trafikken.

Skrevet av:
markedsbudsjett-investere-i-mottaket / /
Send e-postKontakt markedsbudsjett-investere-i-mottaket