#   /   #   /   #   /   #
hosten-har-vaert-et-tv-nirvana
hosten-har-vaert-et-tv-nirvana
Send e-postKontakt hosten-har-vaert-et-tv-nirvana

Høsten har vært et TV-nirvana

Høsten har vært fantastisk for kommersiell TV. Ikke siden finanskrisen har det vært mer overkapasitet hos TV-kanalene. Gode seertall og overproduksjon av seere gir annonsørene gratis visninger for titalls millioner kroner av kanalene.
Publisert: 28. november, 2014

I slike situasjoner står kanalene ovenfor tre valg:

  • Sende svart skjerm i de reklamepausene hvor de har ledig plass
  • Sende mindre reklame i antall minutter
  • Gi overproduksjonen til eksisterende annonsører gjennom ekstra plasseringer.

Det sistnevnte velges så å si alltid da det er viktig for TV-kanalene å skape goodwill hos annonsørene, og ikke minst legge til rette for å maksimere effekten TV gir. Det ser ut til at de lykkes. Kanalene forteller om all time high omsetning, og veksten gjenspeiles også i Mediebyråforeningens tall med 2,6% akkumulert per oktober 2014. Legger man til grunn at det har vært en omsetningsvekst på 5-6 % de siste årene, bidrar også en lavere vekstrate i 2014 til at det frigjøres kapasitet som gis som overlevering fra kanalene til annonsørene.

Antall TV-minutter øker

Ser vi til våre naboer i Sverige, så er det motsatt. TV-seingen i Sverige er ned 5 % hittil i år og kanalene greier ikke levere det antallet seere annonsørene vil kjøpe. Legger du 1 million på en svensk reklamekanal får du kun levert seere for 800 000 kr, resten av pengene blir returnert til annonsøren. I Norge burde TV-seingen fortsette den svake nedgangen vi har hatt de siste årene, men 2014 er annerledes. Vi ser nå 170 mot 164 minutter på TV hittil i år mot samme periode i fjor, dette utgjør 4 % forskjell som er mye i TV-verden. Dette forklarer mye av årsaken til at kanalene produserer mer enn de greier å selge. Farmen på TV2 har over 1 million seere på enkelte programmer midt i uken og Senkveld har over 800 000 på enkelte programmer, begge disse har gått i veldig bra i mange sesonger.

TV-seerne blir eldre

Utfordringen med gjengangere selv om de levere mange seere er lojaliteten til TV-seerne. Denne er med på å bidra til at man ofte har mange av de samme seerne per program, år inn og år ut. Dette bidrar til at seerprofilen til mange program har en jevnt økende alder per år.  Det er skrevet mye om at snittalderen til TV-seerne går opp og at de aller yngste ser mindre lineær TV, dog fra et høyt nivå. Noen av årsakene for en så sterk høst for reklamekanalene er blant annet NRK sin utvikling. NRK sin seermasse er nedadgående, kun de eldre blir igjen. NRKs største fiende for de eldre er døden selv. NRK leverer nå det de kommersielle TV-kanalene gjorde for noen år siden med kun 3-4 store produksjoner. Samtidig kjører nå TV2 og TVNorge 8-10 store produksjoner hver sesong.

Flere seere enn vi kan måle

Vi må ikke glemme at NRK også er under en reformasjon gjennom digitaliseringen, hvor de har et stort arkivtilbud og ligger langt fremme i utviklingen. Diagrammet under viser utviklingen i unike enheter gjennom NRK pr uke. NRK har også kommet med integrert i Apple-TV som ikke er med i denne målingen, så vi kan antyde at økningen vil være sterkere. Og det er hovedsakelig etter sommeren vi ser økningen.

Kilde: TNSlistene.no, trafikkdata

Kilde: TNSlistene.no, trafikkdata

 

Hvem vant TV-høsten?

TV2 har hatt et meget godt 2014, hvor hovedkanalen virkelig har fått et løft, mye hjulpet av fotball-VM, OL og stor investeringsvilje i programmer. SBS Discovery har hatt en sterk økning og konkurrerer med TV2 gruppen i flere attraktive målgrupper, og sitter med en attraktiv kanalportefølje for mange annonsører. MTG TV er stabil svak for alle sine kanaler. NRK har tapt seere på lineær TV, men øker på levende bilder på nett. Til tross for dette, så mener vi at den store vinneren høsten 2014 var annonsørene som fikk kastet masse ekstra reklamespotter etter seg.

Skrevet av:
hosten-har-vaert-et-tv-nirvana / /
Send e-postKontakt hosten-har-vaert-et-tv-nirvana