#   /   #   /   #   /   #
 
RED Dentsu X
Redaksjonen
Send e-postKontakt RED Dentsu X

Forventninger mediemarkedet 2015

Lurer på du på hvordan medieåret 2015 blir? Bli oppdatert på mediemarkedet på tre minutter. Vi oppsummerer de tre viktigste utviklingstrekkene per mediekanal som vi tror vil påvirke mediemarkedet neste år.
Publisert: 15. desember, 2014

 Digitalt

 • Mulighet til å gjøre en større andel av de digitale mediekjøpene i sanntid kommer for fullt i 2015. Dette vil gjøre at annonsørene får kontroll over totaleksponeringen mot sine målgrupper.  Med andre ord vil annonsørene i 2015 få kontroll over dobbeltdekning, og få mer ut av sine annonsekroner. For det Norske markedet vil Schibsted sin antatte lansering av SPID og effektiv utnyttelse av egne data være spennende å følge med på. Men kanskje like stor interesse bør vies til Facebook og deres relansering av Microsoft sin gamle annonsestyringssystem Atlas. De  vil tilgjengeliggjøre Facebook sine data for kjøp av bannervisninger igjennom andre medier.
 • 2015 blir det året hvor programmatiske kjøp viser sin styrke også i web-TV. Mesteparten av videokjøp på web har vært gjort igjennom nettverk eller igjennom direkte kjøp hos de store mediehusene og google (youtube) direkte. I 2015 vil muligheten til å gjøre kjøp igjennom felles plattform bli mye mer utbredt. Dette drives av nødvendigheten i å kunne kontrollere frekvens mot hver bruker på tvers av alle mediene som brukeren velger å benytte. Dette er en av de store styrkene til web-TV som annonseringsflate.
 • Annonsørene går på mobil. Penetrasjon av mobil  har nå stabilisert seg på veldig høye nivåer på tvers av alle alderssegmenter. Mobilen har stått sentralt i å bryte ned eksisterende verdikjeder for tradisjonelle aktører også i 2014.  Det kan diskuteres at den mobile revolusjonen ikke nødvendigvis ligger i mobilens evne til å bære et annonsebudskap, men i mobilens evne til å endre eksisterende verdikjeder. Det kan derfor diskuteres at det ikke er et likhetstegn mellom mobil revolusjon, og endring av ulike virkemidlers evne til å bygge merkevarer.

TV

 • Det eneste TV-sendte mesterskapet er Ski VM, og sendingene blir på NRK. For kommersiell TV forventer vi derfor en nedgang i varelageret. Med den overproduksjonen vi har sett i 2014 er vi trygge på at de som ønsker å annonsere på TV får plass til en fornuftig pris.
 • SBS Discovery og TV2 satser fortsatt tungt på sine produksjoner, og de komme til å fortsette med å vinne seerandeler fra NRK.
 • Vi vil fortsatt kunne nå de yngre målgruppene både bredt og kostnadseffektivt på lineær TV.

Utendørs

 • I 2014 har utendørs som mediekanal tapt andeler av den totale medieomsetningen, per november 2014 viser Mediebyråforeningens tall -12,7%. Aktørene i markedet opplever at det er digitale medier som tar andeler, og i 2015 vil de satse enda mer på digitale løsninger for å gjøre seg mer relevant i et marked som har en klar vridning mot levende bilder og digitale flater.
 • JC Decaux kommer med en liten revolusjon, hvor de i 2015 kommer til å tilby midtukeskift på de tradisjonelle plakatbærerne. For annonsørene betyr det at utendørs ikke lenger trenger å planlegges på hele uker, og vil således ha langt større fleksibilitet enn tidligere.
 • Anbudsprosesser vil også prege utendørs. Clear Channel har i 2015 hele kontrakten for Avinor, og er også i eksklusive forhandlinger med Oslo kommune om bysyklene fra 2015 og leskurene i tilknytning til bysyklene fra 2015. Den mest spennende prosessen er den som foregår i bystyret i Bergen, hvor det diskuteres å åpne opp for utendørsreklame. Dette vil for den eller de aktørene som får muligheten, gi et mer komplett storbytilbud med dekning på Vestlandet man tidligere ikke har kunnet tilby.

Radio

 • Radiolyttingen forblir stabil, slik vi har sett over mange år. Daglig har kommersiell radio rundt 1,6 millioner lyttere.
 • Investeringene i DAB vil fortsette, til tross for at lokalradioene uttrykker sin misnøye over de store investeringene. I 2017 slukkes FM-nettet.
 • Listeprisene settes opp med 3%, som begrunnes  med en økning i konsumprisindeksen på 3%. Vår mening er at dette ikke har en direkte sammenheng, og at mediepriser bør beregnes ut i fra tilbud og etterspørsel i mediemarkedet.

Printmedier

 • I dag leser svært mange en avis (61 %)  eller et magasin (35%) daglig , men vi vil nok fortsatt se en nedgang i lesertall og opplagstall. Mediehusene kommer til å kompensere med nye digitale løsninger, og vi kommer til å se mer «magasinpregede» aviser med lengre reportasjer i tillegg til flere nisjemagasiner fra forlagshusene.
 • Mediene vil stadig åpne opp for flere annonsemuligheter for å demme opp for inntektstap. Annonsører vil virkelig ha muligheten til å utnytte kreative muligheter som står ut i printmediene. Tenk gjerne content også, det trenger ikke kun forbeholdes det digitale medieuniverset.
 • Bruttopriser vil øke dersom man ser på kost per tusen, selv om prislistene kanskje ser like ut med 2014-prisene. Husk at mediebyrået ditt kan hjelpe til med å regne ut netto kost per tusen, og at det ikke er nok å se på rabattsatsen for å avgjøre om en pris er god eller dårlig.

Kino

 • De to aktørene, Capa og Media Direct, går sammen og kommer med nye effektmålinger for å bevise mediekanalens påvirkningskraft.
 • Begge aktørene setter opp sin brutto listepris med 3%, vår anbefaling er å se bort i fra den økningen og konsentrere seg om nettopriser – da beregnet på kost per tusen. Det er ingenting i markedets tilbud og etterspørsel, eller endring i produkt som tilsier at man skal betale en høyere pris.
 • Tilbyderne estimererer 12 millioner besøkende på kino i 2015, som er et stabilt besøkstall sett opp mot siste års utvikling.

 

 

Skrevet av:
RED Dentsu X / Redaksjonen /
Send e-postKontakt RED Dentsu X