#   /   #   /   #   /   #
fa-mer-ut-av-nyhetsbrev
fa-mer-ut-av-nyhetsbrev
Send e-postKontakt fa-mer-ut-av-nyhetsbrev

Få mer ut av nyhetsbrev

Ta ut det fulle potensialet gjennom enkel og smart bruk av butikkdata. Relevans er nøkkelen.
Publisert: 19. juni, 2014

E-postmarkedsføring er en av netthandlernes aller viktigste verktøy og står for omtrent 1 av 10 konverteringer i en nettbutikk*. På tross av at data har vært på alles lepper de siste årene, er det mange netthandlere som ikke tar ut det fulle potensialet som ligger i å faktisk bruke butikkdataene. Gjennom denne casen vi gjorde for nettbutikken Get Inspired vil vi vise deg hvordan du enkelt kan bruke data til å skape mer relevans for kunden og øke effekten av ditt nyhetsbrev.

Usegmentert nyhetsbrev med forbedringspotensial

GetInspired.no er en nettbutikk som selger treningsklær for jenter. Som mange andre retailere på nett er e-post en viktig kanal for Get Inspired og hver uke sender de ut nyhetsbrevet sitt med gode tilbud. Før vi gjennomførte testen hadde de en relativt god trakt fra åpning til konvertering:

  • Åpningsrate på ~37 %,
  • Klikkrate på ~19 %
  • Konverteringsrate ~3 %.

På dette tidspunktet hadde de imidlertid aldri skreddersydd nyhetsbrev til ulike kundegrupper.  Vi vet at relevans fungerer og mente derfor at effekten kunne forbedres ytterligere gjennom å bruke butikkdataene til å målrette budskap og tilbud til ulike kundesegmenter.

Kundene ble delt i fire segmenter

Vi satte i gang prosessen med å dele opp kundene i fire grupper, hvorav tre var segmentert på bakgrunn av kjøpsadferd og én forble usegmentert slik at vi hadde en referanse. Merk at vi her kun segmenterte deler av basen for å teste effekten.

Før utsendelse av nyhetsbrevet ble kundebasen segmentert basert på kjøpshistorikk.

Etter at segmenteringsjobben var gjort startet prosessen med å tilpasse budskapet til hvert enkelt segment. Gjennom tydelige retningslinjer fra RED ble det utviklet relevant innhold for fire ulike segmenter; overskrifter og tekst med en personlig tone samt relevante bilder av relevante produkter. Rabattnivået var likt for de fire segmentene.

Resultatene

Det er liten tvil om at relevans fungerer:

  • De segmenterte nyhetsbrevene gikk ut til kun 17 % av kundene, men genererte over 4 x ganger mer omsetning enn det ikke-segmenterte, som gikk til 83 % av kundene
  • Inntektene totalt ble løftet med 26 % mot forrige utsendelse
  • Omsetningen per utsendte segmenterte nyhetsbrev lå omtrent 20 x høyere enn det ikke-segmenterte

Resultatene i kjøpstrakten er også tydelige – de segmenterte brevene har minst 50 % bedre åpningsrate og var minst dobbelt så effektive i å drive trafikk. Vi lærte også at det lå ut stort uforløst potensial i å kommunisere med de inaktive kundene; 3,5 % av den totale kundebasen ble reaktivert!

e-post trakt final

Skap verdi gjennom data

Som netthandler sitter du på et unikt sett med data som kan brukes til å øke effekten av e-postmarkedsføringen. De forteller mye om ulike kundegrupper og deres kjøpsadferd. Nøkkelen er relevans; bruk dataene til å skreddersy budskap og tilbud ut fra kundegruppenes kjøpshistorikk. Hva har de kjøpt tidligere og hva vil de kjøpe fremover? Irrelevans, på den annen side, vil føre til lavere åpning, lavere konvertering og på sikt en lavere base som følge av avmeldinger. Store datasett kan være skremmende, så start gjerne i det små med å teste ut ulike budskap og tilbud på en liten andel av basen, slik vi gjorde i denne testen. Vær nøye med å kartlegge effekten av hvert tiltak for å sikre læring om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Vil du vite mer om hvordan du kan øke salget gjennom e-post? Ta kontakt med Joachim Furuseth, fagansvarlig for e-postmarkedsføring.

*interne data

Skrevet av:
fa-mer-ut-av-nyhetsbrev / /
Send e-postKontakt fa-mer-ut-av-nyhetsbrev