#   /   #   /   #   /   #
5-tips-for-lykkes-med-sponsing
5-tips-for-lykkes-med-sponsing
Send e-postKontakt 5-tips-for-lykkes-med-sponsing

5 tips for å lykkes med sponsing

Planleggingen av 2015 nærmer seg. Hva bør sponsorobjekter levere og hva bør sponsorer se etter? Fem punkter mange ofte glemmer.
Publisert: 19. september, 2014

Dialogen knyttet til et mulig sponsorat blir raskt en diskusjon om kroner versus sponsorrettigheter. Hvorvidt sponsoratet blir vellykket avhenger derimot ofte av helt andre forhold, som altfor ofte glemmes. Her er de fem viktigste.

#1: Skreddersøm

Aldri, aldri selg eller kjøp en rettighetspakke. Aldri. Det er latskap og dumskap på begge sider av bordet som har bragt trillingene gull-, sølv- og bronsjepakker til verden. Å kalle dem for andre kreative navn som «supporterpartner» eller «superhovedsponsor» løser heller ingenting. Aldri vil en standardisert pakke være perfekt for en sponsor. Selvsagt er de greie utgangspunkt for diskusjon, og for å vurdere mulighetene, men når samarbeidet skal etableres og spikres, må alle elementer skreddersys og drøftes. Bygg en avtale og et samarbeid som oser av felles prosjekter, felles målsetninger, fremdrift, forventninger og belønninger.

#2: Innsikt

Dette er mange sponsorobjekters viktigste valuta, og det de fleste sponsorer bør være på jakt etter. Man skal ikke sponse sponsorobjektet, man skal sponse målgruppen. Sponsing handler om muligheten til å ta del i interessen, engasjementet, og kjærligheten mellom publikum og fotballag/festival/teater. Solid innsikt om hvem målgruppen(e) er, og hvordan samspillet mellom objekt og målgruppen(e) fungerer, er fundamentalt. God innsikt gir svar på hvilke sponsorer som er aktuelle, hvorvidt et samarbeid bør inngås, og hvordan dette skal utnyttes. Her feiler veldig mange sponsorobjekter ved å ikke ha dette tilgjengelig, og mange sponsorer ved å ikke kreve det.

#3: Enkelhet

Alle sponsorater inneholder mye fyllstoff. Ikke la haugevis av logooppføringer, billetter og mulige samarbeidskonsepter tåkelegge fundamentet i samarbeidet. Et sponsorat bør sjelden være tuftet på mer enn to-tre større målsetninger – gjerne bare én. Dette sikrer en spisset allokering av ressurser og innsats. Sponsorater skal selvfølgelig levere på en rekke områder, men ofte er det hensiktsmessig å legge trøkket der trøkket hører hjemme, nemlig i den store ideen.

#4: Oppfølging

Match, fit og sammenfallende verdigrunnlag blir fort svada hvis ikke innholdet, uttaket og «hverdagen» i sponsoratet er på plass. Altfor mange sponsorobjekter har masse å bidra med i innsalgsprosessen, men dette forsvinner fort i det avtalen er i boks og nye targets skal jaktes på. Altfor mange sponsorer hopper på noe som er spennende, og erfarer i etterkant at de ikke evner å utnytte mulighetene. Begge parter må forstå at arbeidet starter ETTER signering, og sikre at tid og ressurser settes av til dette.

#5: Måling

Sponsing skal selvsagt være god business. Dette betyr ikke at en sponsor bare skal tenke kortsiktig salg, men alt av aktiviteter skal på en eller annen måte gjøre merkevaren sterkere. Sørg for at sponsoratet og alle aktiviteter er målbare, spesielt rundt hovedmålsetningene. Det finnes et vell av enkle, og ikke fullt så enkle, måter å måle aktivitetene dine på, og dette må settes opp fra dag 1.

Skrevet av:
5-tips-for-lykkes-med-sponsing / /
Send e-postKontakt 5-tips-for-lykkes-med-sponsing